Δήμος Τρικκαίων

Κόσμημα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

13 Φεβρουαρίου 2018
Αύξηση μελών, βιβλίων, δραστηριοτήτων για το 2017

 

Πολιτιστικό σημείο αναφοράς και έμβλημα για τη φιλαναγνωσία στα Τρίκαλα, αποτελεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Τρικκαίων. Με πολλές, διαφορετικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις, με συνεχή προσπάθεια και επισταμένη αξιολόγηση της κατάστασης στον τομέα του βιβλίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, είναι κύτταρο πολιτισμού.
Μάλιστα, αποτελεί για τον Δήμο Τρικκαίων και τους/τις τρικαλινούς/ές έναν σταθερό χώρο, που προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, πλην του δανεισμού βιβλίων. Ενδεικτικά: αίθουσα μελέτης – αναγνωστήριο, τμήμα τοπικής ιστορίας, ειδική αίθουσα για τα παιδιά και το παιδικό βιβλίο, αρχείο βιβλιοθήκης, αρχείο τοπικών εφημερίδων, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, τμήμα Future Library. Μαζί με τις εκδηλώσεις και τις διαλέξεις, η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Τρικκαίων κατοχυρώνει τον ρόλο και τον στόχο της, ως πνεύμονας της πνευματικής ζωής. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς. Αύξηση στον αριθμό των μελών, αύξηση στον αριθμό των βιβλίων, μεγάλη επισκεψιμότητα και δανεισμός βιβλίων, συνεχής συμμετοχή στις δεκάδες δραστηριότητες, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη ενισχύει τον ρόλο της. Σε μια αμφίδρομη σχέση με τους νέους αναγνώστες, τους επί χρόνια μέλη της, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους λάτρεις των βιβλίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Τρικκαίων παρουσιάζει και τον απολογισμό για το 2017. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων:

 

Μέλη που προέβησαν σε δανεισμό       19.951

Επισκέψεις στο αναγνωστήριο 12.561

Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων      1.167

Συμμετέχοντες σε δράσεις της Δ.Β.         3.285

Χρήστες Η/Υ      6.342           

Δανεισθέντα βιβλία       39.595

Σύνολο χρηστών              43.307

               

Νέοι τίτλοι βιβλίων από αγορά                159

Νέοι τίτλοι βιβλίων από δωρεά               1443

Σύνολο νέων τίτλων βιβλίων     1602

Συνολικός αριθμός βιβλίων        49.075

Νέα μέλη            705

Σύνολο μελών της Δ.Β.  21.413 

 

Από το γραφείο Τύπου