Δήμος Τρικκαίων

Λεόνωφ και Μπελιάγεφ: Οι επίτιμοι δημότες Τρικάλων

24 Οκτωβρίου 2017
«Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Τρικκαίων συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίαν, σήμερον 20 Σεπτεμβρίου 1965, ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 π.μ. εις το Δημαρχιακόν κατάστημα επί τη αφίξει εις την πόλιν μας των Ρώσων κοσμοναυτών Λεόνωφ και Μπελιάγεφ και λαβών υπ’ όψιν ότι ούτοι κατέστησαν οι πρωτοπόροι της κατακτήσεως του διαστήματος...».

«Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Τρικκαίων συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίαν, σήμερον 20 Σεπτεμβρίου 1965, ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 π.μ. εις το Δημαρχιακόν κατάστημα επί τη αφίξει εις την πόλιν μας των Ρώσων κοσμοναυτών Λεόνωφ και Μπελιάγεφ και λαβών υπ’ όψιν ότι ούτοι κατέστησαν οι πρωτοπόροι της κατακτήσεως του διαστήματος

Αποφασίζει ομοφώνως

Ανακηρύσσει τούτους επιτίμους δημότας του Δήμου Τρικκαίων».

Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Με τίτλο: «Οι Ρώσοι κοσμοναύται Μπελάγιεφ και Λεόνοφ αφίχθησαν εις την πόλιν μας» και υπότιτλο: «Τους συνόδευε ο σοβιετικός πρεσβευτής κ. Κοριούκιν. – Δεξίωσις εις το Δημαρχείον και προσφωνήσεις. – Ανεκηρύχθησαν οι δύο κοσμοναύται επίτιμοι δημόται της πόλεως. – Ωμίλησαν δια την ειρήνην εις την Γην και το Διάστημα. – Ευχαριστίαι των δια την υποδοχήν».

Και συνεχίζει το ρεπορτάζ: «Προερχόμενοι εκ Θεσσαλονίκης όπου κατόπιν προσκλήσεως επισκέφθηκαν την Διεθνή Έκθεσιν, αφίχθησαν χθες εις την πόλιν μας, οι ρώσοι κοσμοναύται Πάβελ Μπελιάγεφ και Αλεξέι Λεόνοφ, συνοδευόμενοι υπό του εν Αθήναις ρώσου πρεσβευτού, του προξένου και του προσωπικού των ιατρού».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Η υποδοχή

«Ούτοι κατηυθύνθησαν εις το Δημαρχιακόν Μέγαρον όπου τους υποδέχθησαν και τους εδεξιώθησαν ο Δήμαρχος Τρικκαίων Ιωαν. Μάτης μετά του προέδρου Γ. Καλογερομήτρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης προσήλθον κατόπιν προσκλήσεως ο νομαρχών τμηματάρχης Π. Γρηγορόπουλος, ο υποδιοικητής χωροφυλακής Τρικάλων ταγματάρχης Κόκκινος, εκπρόσωποι της VII Μεραρχίας, του Εργατουπαλληλικού Κέντρου, ενώ συνεκεντρώθη μεγάλος αριθμός συμπολιτών ο οποίος υπεδέχθη τους δύο κοσμοναύτας με ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα».

 

Χαιρετισμός του Μιχ. Πίσπα

Εκ μέρους του Δήμου, εχαιρέτησεν ο δημοτικός σύμβουλος Μιχ. Πίσπας ειπών τα ακόλουθα: «Είμεθα θαυμασταί του μεγάλου κατορθώματός σας εις την κατάκτησιν του Διαστήματος και μακαρίζομεν την μεγάλην χώραν σας διά τας επιτεύξεις σας και τας προόδους εις τα θέματα της αστροναυτικής και της αποστολής επηνδρωμένων δειαστημοπλοίων διά το διάστημα…»

«…Μαζί, λοιπόν με το καλώς ωρίσατε εις την πόλιν μας, ευχόμεθα, ένδοξοι αστροναύται Λεόνοφ και Μπελιάγεφ, να γίνετε οι σημαιοφόροι και οι κήρυκες της παγκοσμίου συναδελφώσεως και της ειρήνης και εν συνεργασία με τους εξ ίσου ενδόξους Αμερικανούς κοσμοναύτας, χαρίσητε εις την ανθρωπότητα νέας επιτυχίας και νέας κατακτήσεις ώστε συντόμως να φθάσετε εις την Σελήνην ταυτοχρόνως».

«Στη συνέχεια και εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων των παρισταμένων, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Ιωαν. Μάτης, ανέγνωσε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίον τους ανεκήρυξεν επίτιμους δημότας της πόλεως Τρικάλων».

«Ακολούθως ωμίλησεν δι’ ολίγον ο κοσμοναύτης Μπελιάγεφ ο οποίος αφού εξέφρασε τας ευχαριστίας του διά την θερμήν υποδοχήν που τους επεφυλάχθη εκ μέρους της πόλεως και την τιμήν που τους εγένετο, απαντών εις την προσφώνησιν του Μ. Πίσπα ετόνισεν ότι αι γνώσεις των Ρώσων κοσμοναυτών θα χρησιμοποιηθούν δι’ ειρηνικούς σκοπούς, πραγματοποιούν δε εν ονόματι της επιστήμης, η οποία αναπτύσσεται με γοργόν ρυθμόν διά το καλόν ολοκλήρου της ανθρωπότητος…»

Ποιοι ήταν

Ο Αλεξέι Αρχίποβιτς Λεόνοφ (Алексей Архипович Леонов, 30 Μαΐου 1934) είναι διάσημος Ρώσος πρώην κοσμοναύτης και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας της Σοβιετικής Ένωσης. Γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1934 στο Listvyanka της επαρχίας Tisulsky, στην περιφέρεια Κεμέροβο. Ο Λεόνοφ έμεινε στην ιστορία όταν, στις 18 Μαρτίου του 1965, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε διαστημικό περίπατο εκτός οχήματος. Εκτός από αυτήν την πρωτιά, υπήρξε γενικότερα σημαντική μορφή του Σοβιετικού διαστημικού προγράμματος.

Ο Αλεξέι Λεόνοφ ήταν ένας από τους 20 πιλότους της Σοβιετικής Πολεμικής Αεροπορίας που επελέγησαν να αποτελέσουν την πρώτη ομάδα κοσμοναυτών, το 1960. Όπως όλοι οι Σοβιετικοί κοσμοναύτες, ο Λεόνοφ ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο διαστημικός περίπατος εκτός οχήματος είχε προγραμματισθεί να γίνει με την αποστολή του προγράμματος Βοστόκ 11, αλλά αυτή ακυρώθηκε και έτσι το ιστορικό γεγονός συνέβη κατά την πτήση του Βοσχόντ 2. Ο Λεόνοφ είχε περάσει δεκαοκτώ μηνών εντατική εξάσκηση σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και ειδική εκπαίδευση για την αποστολή.

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου του 1965, 11:30 π.μ. ώρα Μόσχας και 90 λεπτά μετά την εκτόξευση του Βοσχόντ-2 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στην Κεντρική Ασία, το Βοσχόντ-2 ολοκλήρωσε την πρώτη του περιστροφή γύρω από τη Γη, γύρω στα 500 χιλ. πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη. Η θυρίδα του διαστημόπλοιου άνοιξε και ο 30χρονος συνταγματάρχης Αλεξέι Λεόνοφ στάθηκε στο κατώφλι περιμένοντας την εντολή του 39χρονου κυβερνήτη του, συνταγματάρχη Πάβελ Μπελιάφσκι.

Μετά από λίγο, ο Λεόνοφ έριξε έξω από το σκάφος ένα λεπτό καλώδιο, μήκους 5,35 μέτρων, που τον συνέδεε με το διαστημόπλοιο. Αμέσως μετά λύγισε τη μέση του και τίναξε προς τα πίσω τα πόδια του για να βγει από το Βοσχόντ-2. Για τρία περίπου λεπτά κρατήθηκε με το ένα χέρι από το κατώφλι, πότε σε οριζόντια και πότε σε κατακόρυφη θέση, μέχρι που κάποια στιγμή έδωσε μία ώθηση στο σώμα του και απομακρύνθηκε από το σκάφος. Απελευθερωμένος από τη βαρύτητα κινήθηκε με αργές, αλλά ζωηρές κινήσεις, και έκανε πέντε «τούμπες». Μία φωτογραφική μηχανή στην εξωτερική πλευρά του διαστημόπλοιου απαθανάτισε, στιγμιότυπο προς στιγμιότυπο, την πρώτη «βουτιά» του ανθρώπου στο διάστημα. Η «βόλτα» του Λεόνοφ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα μέσα σε 12 λεπτά και εννέα δευτερόλεπτα, στη διάρκεια των οποίων το σοβιετικό διαστημόπλοιο διένυσε περί τα 5.000 χιλιόμετρα περιφερόμενο γύρω από τη Γη.

Ο Αλεξέι Λεόνοφ είναι ο τελευταίος επιζών από τους 5 κοσμοναύτες του προγράμματος Βοσχόντ. Σημειώνεται ότι οι Αμερικανοί κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τον πρώτο διαστημικό περίπατο εκτός σκάφους με τον αστροναύτη Έντουαρντ Γουάιτ τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1965.

Ο Πάβελ Ιβάνοβιτς Μπελυάγιεφ (Павел Иванович Беляев, 26 Ιουνίου 1925-10 Ιανουαρίου 1970) ήταν Σοβιετικός κοσμοναύτης και κυβερνήτης μαχητικών αεροσκαφών. Υπήρξε ο πρώτος χρονικά διοικητής του «Σώματος Κοσμοναυτών της ΕΣΣΔ» και πέρασε στην ιστορία ως ο κυβερνήτης της αποστολής Βοσχόντ 2,  στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε ο πρώτος «περίπατος στο διάστημα», το 1965.

Κατά την τελευταία φάση των σπουδών του στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας, ο Μπελυάγιεφ είχε δώσει συνέντευξη και είχε συμμετάσχει σε δοκιμές για πιθανή εισαγωγή του στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι για την επιλογή είχαν εντυπωσιασθεί από την ικανότητά του να αντέχει πολύ μεγάλες επιταχύνσεις. Ο Μπελυάγιεφ στάλθηκε αρχικά στη Μοίρα 661 του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και ένα μήνα αργότερα στη Μοίρα 241 του ίδιου Στόλου. Μέχρι την ημέρα της επιλογής του για το σώμα των κοσμοναυτών είχε καταγράψει πάνω από χίλιες ώρες πτήσεως στο ενεργητικό του, τόσο σε εμβολοφόρα όσο και σε αεριωθούμενα αεροπλάνα, ενώ είχε εκτελέσει περί τις 40 πτώσεις με αλεξίπτωτο.

Ο Μπελυάγιεφ έφθασε για εγγραφή στο νεοϊδρυθέν Κέντρο Εκπαιδεύσεως Κοσμοναυτών την 25η Μαρτίου 1960.  Σε ηλικία 34 ετών, ήταν ο γηραιότερος υποψήφιος που είχε γίνει δεκτός στο πρόγραμμα. Ωστόσο, ως επισμηναγός, ήταν και ο πλέον υψηλόβαθμος υποψήφιος, καθώς και ο μοναδικός που είχε ενεργό δράση στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξαιτίας του βαθμού του, ο Μπελυάγιεφ έγινε ο πρώτος χρονικά διοικητής του «Σώματος Κοσμοναυτών της ΕΣΣΔ». Ο Μπελυάγιεφ και ο Βλαντιμίρ Κομαρόφ (2 χρόνια νεότερος του Μπελυάγιεφ) ήταν οι μόνοι υποψήφιοι που είχαν εκπαιδευθεί στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας. Για τον λόγο αυτό ο Γιουρι Γκαγκάριν τους είχε δώσει το παρατσούκλι «οι προφέσορες».