Δήμος Τρικκαίων

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ν.6101970

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (2)

ΔΙΑΖΥΓΙΟ (1)