Δήμος Τρικκαίων

Λύση για το νερό στο Γενέσι

13 Ιουλίου 2017
Προς οριστική λύση για την υδροδότηση του Γενεσίου αποτελεί η επιτυχής δημοπράτηση σχετικού έργου από τη ΔΕΥΑΤ.

Πρόκειται για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ», με τη μειοδότρια εταιρεία Α. Λίτου-Γ. Γκέκας Τεχνική ΟΕ, να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 52,48%. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 240.000 €.  Η συγκεκριμένη εργολαβία αφορά σε κατασκευή δικτύου ύδρευσης 800 μ., που θα αντικαταστήσει τον αγωγό, ο οποίος συνέδεε το Γενέσι με το Πρίνος. Ετσι, κατά τους μήνες που δεν επαρκεί ποσοτικά το νερό, το Γενέσι θα ενισχύεται με νερό από το Πρίνος. Ο ίδιος αγωγός θα λειτουργεί αντίστροφα τους υπόλοιπους μήνες του έτους, όταν δηλαδή θα υπάρχει πλεονάζον νερό, ώστε να τροφοδοτείται το Πρίνος. Ετσι θα μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες λειτουργίας υδροδότησης αυτού του οικισμού, ενώ ήδη η ΔΕΥΑΤ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στην περιοχή.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ΔΕΥΑΤ ετοιμάζεται για την πραγματοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων στα Ανταλλάξιμα και στο Καλονέρι.

Από το γραφείο Τύπου