Δήμος Τρικκαίων

Λύση για τα ανεπιτήρητα ζώα από τον Δήμο Τρικκαίων

29 Ιανουαρίου 2018
Λειτουργεί εγκατάσταση για να διασφαλιστεί η νομιμότητα, προστατεύοντας τις καλλιέργειες

Λύσεις σε θέμα που ταλαιπωρεί κατοίκους χωριών, έδωσε ο Δήμος Τρικκαίων. Από την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 λειτουργεί ειδικός χώρος εγκατάστασης ανεπιτήρητων ζώων. Σε αυτόν θα συγκεντρώνονται ζώα, που για κάποιον λόγο βόσκουν ελεύθερα (αιγοπρόβατα, βοοειδή κ.λπ.) και τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε καλλιέργειες και κήπους σε χωριά από τους Σπαθάδες μέχρι την Αγρελιά. Ο Δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, φρόντισε με βάση τον νόμο να δημιουργήσει τον συγκεκριμένο χώρο (στον Παλαιόπυργο) και ετοιμάζεται να τον λειτουργήσει. Πρόκειται για έκταση ενός στρέμματος, περιφραγμένη και με ειδικό χώρο σταυλισμού. Σε αυτόν θα συγκεντρώνονται τα ζώα που περισυλλέγονται και, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Εάν τα ζώα φέρουν ενώτια, θα φυλάσσονται το ανώτατο για 10 ημέρες και θα ειδοποιείται ο κάτοχός τους. Για κάθε ημέρα φύλαξης, επιβάλλεται πρόστιμο 10€, ενώ άλλα 50€ είναι το πρόστιμο για αιγοπρόβατα και 150€ για βοοειδή.
Αν δεν φέρουν ενώτια, άμεσα αποκτούν «ταυτότητα» από τον κτηνίατρο του Δήμου και πλέον περιέχονται στην ιδιοκτησία του, με τη δυνατότητα εκποίησής τους.

Από το γραφείο Τύπου