Δήμος Τρικκαίων

Ματαίωση διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων

17 Σεπτεμβρίου 2018
‘’Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων‘’ κατόπιν ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής, επειδή κρίθηκε αναγκαία η λήψη απόφασης άμεσα για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 17/9/2018

627-2018_ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ.& ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ