Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ματαίωση διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων

17 Σεπτεμβρίου 2018
‘’Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων‘’ κατόπιν ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής, επειδή κρίθηκε αναγκαία η λήψη απόφασης άμεσα για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων. Continue Reading Ματαίωση διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 17/9/2018

627-2018_ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ.& ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ