Δήμος Τρικκαίων

ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 Ιουνίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28/6/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ