Δήμος Τρικκαίων

Με την τεχνολογία για σύγχρονους Δήμους το συνέδριο της ΚΕΔΕ

2 Νοεμβρίου 2020

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.∆.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του covid-19, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των Συνεδρίων μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης, ξεκινάει τις διαδικασίες των συνεδριακών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων, από 5 Νοεμβρίου έως 11 ∆εκεμβρίου 2020.
Η Κ.Ε.∆.Ε., ενόψει του διαλόγου που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου νομοσχεδίου που θα προωθεί την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, προχωρά στην επικαιροποίηση των θέσεών της πάνω σε αυτό το ζήτημα, επενδύοντας πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των ∆ήμων της χώρας, ώστε να διαμορφωθούν κοινά αποδεκτές θέσεις, μέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών μας κοινωνιών.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ημήτρης Παπαστεργίου καλώντας ∆ημάρχους, ∆ημοτικούς Συμβούλους και Εκπροσώπους των ΠΕ∆ στις Συνεδριακές διαδικασίες τονίζει:
«Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού με δημοκρατικές και ανοικτές διαδικασίες , διαμορφώνει τις θέσεις της πάνω σε ένα από τα κορυφαία ζητήματα, που αφορά άμεσα τις ζωές όλων μας, αυτό του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι να γίνουν οι ∆ήμοι μας οι φορείς μιας ουσιαστικής θεσμικής και οργανωτικής αλλαγής, που θα οδηγήσει τη χώρα και τις τοπικές μας κοινωνίες μπροστά.
Θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε τρόπους με τους οποίους θα πετύχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ∆ήμων μας, πως θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών καθιστώντας τις πόλεις μας περισσότερο πράσινες, πιο φιλικές και πιο ανθρώπινες. Θα αναζητήσουμε ρόλους που θα μας επιτρέψουν να συμμετέχουμε ισότιμα στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους.
Παρά τη δύσκολη λόγω covid-19 συγκυρία , θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να ακουστεί δυνατά η φωνή κάθε αυτοδιοικητικού, από κάθε γωνιά της Ελλάδος και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων, που θα αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους, προς όφελος των πολιτών.
Αν θέλουμε οι τοπικές μας κοινωνίες να είναι ισχυρές, χρειαζόμαστε μια δυνατή αυτοδιοίκηση».
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την ουσιαστική τους συμβολή στο διάλογο, θα υπάρχει για την κάθε Περιφερειακή Ένωση συγκεκριμένο link, μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εκάστοτε ΠΕ∆.
|Οι εισηγήσεις των Επιτροπών της ΚΕ∆Ε και τα συμπεράσματα όλων των συνεδριακών διασκέψεων θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε, ώστε να έχει σε αυτά πρόσβαση κάθε αιρετό μέλος της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι απλοί πολίτες.
Ακολουθεί το πρόγραμμα των συνεδριακών διασκέψεων

Συνεδριακές Διαδικασίες  μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ

ΠΕΔ  Ημερομηνία

ΚΡΗΤΗΣ  05/11/2020

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12/11/2020

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 13/11/2020

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  19/11/2020

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ20/11/2020

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 26/11/2020

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27/11/2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  3/12/2020

ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10/12/2020

ΑΤΤΙΚΗΣ  11/12/2020