Δήμος Τρικκαίων

Μέχρι 100 δόσεις η εξόφληση οφειλών στον Δ. Τρικκαίων

30 Ιουλίου 2017
Ευνοϊκή ρύθμιση από τον Δήμο Τρικκαίων για τους για τους οφειλέτες του.

Με ευκαιρία που προσφέρει νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, οι οφειλέτες του Δήμου, ανεξαρτήτως ποσού και χρονολογίας δημιουργίας της οφειλής, μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης των 100 δόσεων.
Η ρύθμιση έχει ευνοϊκούς όρους και, σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ελένη Αυγέρου – Κογιάννη, θα ωφελήσει τους οφειλέτες, αφού δίνεται η δυνατότητα ακόμη και διαγραφής των προσαυξήσεων.
Η συγκεκριμένη διαδικασία ρύθμισης αφορά σε όλους τους οφειλέτες για όλες τις οφειλές και οι δόσεις με τις ελαφρύνσεις καθορίστηκαν ως εξής:
– Εφάπαξ εξόφληση, με διαγραφή προσαυξήσεων
– Εξόφληση από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά 80%,
– Εξόφληση από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά 70%,
– Εξόφληση από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά 60%,
– Εξόφληση από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά 50%.
Απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη από 20 ευρώ.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέρχεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων και να ενημερώνεται, να διευκρινίζει, να διευθετεί, να συζητά για τυχόν αμφισβητήσεις των οφειλών. Πριν ακόμη την ψήφιση του νόμου, ο Δήμος είχε αποστείλει σημειώματα υπενθύμισης σε 4.500 οφειλέτες, για απλήρωτες κλήσεις για τα έτη 2013 και 2014, προκειμένου να είναι γνώστες των οφειλών.
Η ρύθμιση είναι σε ισχύ, αλλά απομένει η συγκεκριμενοποίηση κάποιων διατάξεων με ερμηνευτική εγκύκλιο, οπότε ο Δήμος Τρικκαίων θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση. Πάντως οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και με τον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135.

Πρόσθετες πληροφορίες

Οσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  • Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου σε ΦΕΚ.
  • Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται.
  • Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
  • Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση προβλέπεται και για χρέη ήδη ρυθμισμένα, εφόσον ο οφειλέτης κρίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πιο συμφέρουσα (βλέπε παράγραφο 2).
  • Μην καθυστερείτε τις δόσεις: ενδεχόμενη καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 5% του ποσού.
  • Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής (βλέπε παράγραφο 12).
  • Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Από το γραφείο Τύπου