Δήμος Τρικκαίων

Μεγάλη επένδυση για τα απορρίμματα στα Τρίκαλα

14 Σεπτεμβρίου 2017
Προγραμαμτική σύμβαση για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων για τη δυτική Θεσσαλία

 

 

Ένα πολύ μεγάλο έργο για τα απορρίμματα και την υγιεινή της δυτικής Θεσσαλίας ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Τρικκαίων. Με σημερινή του απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε να συνάψει ο Δήμος προγραμματική σύμβαση με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας) για την υποβολή πρότασης για  κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δεύτερο εργοστάσιο για τα απορρίμματα, κοντά στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ, στη θέση «Ημερόκλημα» Παλαιοσαμαρίνας, της ΔΕ Παληοκάστρου, με πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη τη δυτική Θεσσαλία και τους κατοίκους της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, αυτά είναι:

  • Μειώνονται τα προς υγειονομική ταφή απορρίμματα στον ΧΥΤΑ, άρα αυξάνεται η διάρκεια «ζωής» του
  • Ανακτώνται υλικά ή/και ενέργεια που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν
  • Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων
  • Ευαισθητοποιείται η κοινωνία για περιβαλλοντικά θέματα
  • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας

Το μέγεθος της επένδυσης είναι πολύ μεγάλο. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 32.273.000,00 € για τα τέσσερα υποέργα.
Αυτά είναι:

1: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας  με 31.000.000,00 €

2: Τεχνικός Σύμβουλος με 592.000,00 €

3: Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)  με 70.000,00 €

4: Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων με 611.000,00 €.

Το έργο θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα

Α. 45.453 τόνους/ έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα

Β. 13.752 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος, επειδή έχει διαχειριστική επάρκεια για προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα υποβάλλει αίτηση σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠ) με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» . Το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται πριν από 8 περίπου χρόνια, αλλά καθυστέρησε λόγω της αναθεώρησης του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, βάσει και των πρόσφατων σχετικών νόμων. Πλέον, είναι έτοιμο να συνεχίσει την πολιτική της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη δυτική Θεσσαλία.

 

Από το γραφείο Τύπου

*Η φωτό από τη ΜΕΑ δυτικής Μακεδονίας