Δήμος Τρικκαίων

Μεγάλο περιβαλλοντικό έργο στον Δήμο Τρικκαίων

9 Μαΐου 2019
Με 691.000 ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για τα χωριά του Δήμου

Ακόμη ένα έργο για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για την «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων», που εντάσσεται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ΠΑΔΥΘ, της εταιρείας των ΟΤΑ της δυτικής Θεσσαλία για την ανακύκλωση και τον ΧΥΤΑ.
Αυτός ο Σταθμός, ο ΣΜΑ, θα κατασκευαστεί στο Ριζαριό και θα εξυπηρετεί τη μεταφορά των απορριμμάτων όλων των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρικκαίων, καθώς είναι μεγάλη η απόσταση από τον ΧΥΤΑ και θα μειωθούν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Κερδισμένος θα είναι ο πολίτης, αφού μειώνονται τα δρομολόγια απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, «το έργο είναι μεγάλης σημασίας για τα χωριά του Δήμου μας, αλλά και συνολικά για το περιβάλλον. Μαζί με τη Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας και τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, εισερχόμαστε στη φάση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τα απορρίμματα». Ο προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται σε 691.000 € και εντάσσεται στις «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Τρικκαίων, ενώ κύριος και φορέας λειτουργίας του είναι η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.).
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός «εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ένα σημαντικό έργο με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Δυτική Θεσσαλία, που θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του Δήμου για την καθαριότητα».

 

Από το γραφείο Τύπου