Δήμος Τρικκαίων

Μελέτη - "οδηγός" για τα ιαματικά Ριζώματος

1 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρωμένη εικόνα με συγκεκριμένα βήματα από τον Δήμο Τρικκαίων για τον ιαματικό πόρο Ριζώματος.

Τρεις εταιρείες, από τις γνωστότερες στον χώρο των ιαματικών πηγών, κατέθεσαν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, όπως ζητούσε ο Δήμος.
Με 24.800 € από ίδιους πόρους του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η εταιρεία που θα επιλεγεί, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την «αξιοποίηση και ανάδειξη του ιαματικού φυσικού πόρου Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων και τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής».
Δηλαδή, θα διερευνηθεί επακριβώς, τι πρέπει και τι αξίζει να γίνει στην περιοχή. Η εταιρεία θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, για να οριστικοποιηθεί το είδος και η μορφή των απαραίτητων υποδομών  (υδροθεραπευτήριο, χώροι εστίασης, προσβασιμότητα, κ.α.). Επίσης, θα διερευνηθεί τι πρέπει να γίνει ως προς την παροχή των απαιτούμενων  υπηρεσιών,  έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του φυσικού αυτού πόρου. Κάτι που μακροπρόθεσμα οδηγεί στο να ενισχυθούν, η τοπική οικονομία και η τοπική παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

Ετσι, μετά τη σχετική μελέτη της αγοράς, θα υπάρξει συγκεκριμένο μοντέλο αξιοποίησης και ανάδειξης του Ιαματικού Φυσικού Πόρου, προωθώντας τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Εμφαση, βεβαίως, δίνεται στον ιαματικό και ιατρικό τουρισμό αποκατάστασης.

Αρχικώς ο ερευνητής θα προβεί σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ιαματικού φυσικού πόρου. Στη συνέχεια θα διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό τον εντοπισμό της ζήτησης και τον προσδιορισμό του τύπου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, θα γίνει επισκόπηση εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης του πόρου, για να διατυπωθεί τελικά η πρόταση αξιοποίησης. Αυτή θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ανάπτυξη συγκεκριμένου μοντέλου, την κοστολόγησή του, καθώς και  τη λειτουργία του και τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών.

Με τον τρόπο αυτόν, προχωρά με συγκεκριμένα βήματα η αξιοποίηση του πόρου στο Ρίζωμα, δίνοντας νέες δυνατότητες σε ολόκληρο τον Δήμο Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου