Δήμος Τρικκαίων

Μετά από ενάμιση χρόνο ανοίγουν ξανά τα ΚΑΠΗ στον Δήμο Τρικκαίων 

23 Αυγούστου 2021

Ενάμιση χρόνο μετά από τον Μάρτιο του 2020, ένα ευχάριστο νέο επεφύλασσε πρόσφατη υπουργική απόφαση για τα μέτρα για τον κορονοϊό. Οι συμπολίτες και συμπολίτισσες μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων μπορούν από την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 να επιστρέψουν στους γνώριμους χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου.
ΗΥ απόφαση ελήφθη μετά τα όσα αναφέρει η Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 (ΦΕΚ 3899/21-8-2021) ΚΥΑ, για την επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ, με 2+1 προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ΚΥΑ επιτρέπεται:
«Λειτουργία δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με τη συμμετοχή μόνο ωφελούμενων και εργαζομένων οι οποίοι
α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,
β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
Επιπλέον, ορίζεται υπεύθυνος προαγωγής εμβολιασμού σε κάθε δομή και τηρείται αρχείο καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Από το αρμόδιο τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, ήδη ξεκίνησαν οι σχετικές προετοιμασίες, σχετικά με την καθαριότητα, με την προμήθεια ειδών προς κατανάλωση και όλων, όσα είναι απαραίτητα για την εκ νέου λειτουργία των ΚΑΠΗ.
Ετσι, μετά τον Μάρτιο του 2020, οι χώροι των ΚΑΠΗ θα υποδεχθούν και πάλι τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες, που στερήθηκαν τη φιλοξενία των τρικαλινών ΚΑΠΗ.