Δήμος Τρικκαίων

Μείον 8 εκατ. € τα χρέη του Δήμου Τρικκαίων

27 Σεπτεμβρίου 2017
Αξιόλογη επίδοση σε τρία χρόνια – Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης

Θετικός ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2016 για τον Δήμο Τρικκαίων. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ο Δήμος Τρικκαίων μείωσε κατά 8 περίπου εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του, μέσα σε 3 χρόνια.
Από 40 εκατ. € στις 31/12/13, σε 32 εκατ. € στις 31/12/16. Συγκεκριμένα:
31/12/13: 40.362.000 €
31/12/14: 37.955.000 €
31/12/15:34.238.000 €
31/12/16: 35.500.000 €
μείον 3.500.000 που επιστράφηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνεπεία της αναχρηματοδότησης των δανείων.
Σύνολο 32.000.000 €
Οι υποχρεώσεις αυτές του Δήμου, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αποδεικνύουν ότι ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει και βελτιώνει τη θέση του. Με συνετή διαχείριση και άσκηση οικονομικής πολιτικής, πέτυχε βελτίωση της εισπραξιμότητας, με παράλληλη δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για τη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ετσι, κάθε έτος βελτιώνεται η κατάσταση κατά περίπου 2-2,5 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι τόσα περίπου αποδίδονται – επιστρέφουν στους πολίτες μέσω έργων. Αυτά τα έργα είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε εκτελούνται είτε δημοπρατήθηκαν και αρχίζουν να εκτελούνται. Το όλο θέμα συζητήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 017 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (είχε τίτλο «Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016»). Όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στην τοποθέτησή του, ο Δήμος Τρικκαίων, εάν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, σε περίπου 12 – 13 χρόνια, θα μπορεί να είναι «λευκός» από χρέη. Κι αν αυτό φαντάζει μακρινό, «ας αναλογιστεί κανείς, σε πόσα χρόνια θα ξεχρεώσει η χώρα μας», τόνισε.

Από το γραφείο Τύπου