Δήμος Τρικκαίων

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ KΔΑΠ- ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

25 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ