Δήμος Τρικκαίων

«Μνήμες νερού» με εξαιρετική θεατρική παράσταση στα Τρίκαλα

21 Μαρτίου 2023

Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια. Η παράσταση «Μνήμες νερού» δόθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο στον μύλο Ματσόπουλου, στο πλαίσιο ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων του προγράμματος «ΑΕΝΑΟΣ».
Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέρεται σχετικά, είναι αφ’ ενός η ανάπτυξη και δημιουργία μίας πλήρους τεχνολογικής πλατφόρμας συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την Προστασία και Διατήρηση του Υδάτινου Οικοσυστήματος του Κεφαλοπόταμου, «Το Μονοπάτι του Ασκληπιού». Αφ’ ετέρου, η προσαρμογή και ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη), δημιουργούνται δεδομένα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οικοσυστήματος, καταπολεμώντας τις απειλές από την κλιματική αλλαγή και προωθώντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα «Αέναος» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με φορέα υλοποίησης την Κοιν.Σ.Επ. «Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και συν δικαιούχους εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων με διακριτικό τίτλο «E-Τρίκαλα Α.E.», το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια» και την Κοιν.Σ.Επ. «Κεφαλοπόταμος».

Από το γραφείο Τύπου