Δήμος Τρικκαίων

 Νέα διευκόλυνση του Δ. Τρικκαίων σε οφειλέτες του

4 Ιουνίου 2018
Μειώνεται έως 20% το ποσό εισφοράς σε χρήμα

Ακόμη μία διευκόλυνση σε οφειλέτες του αποφάσισε ο Δήμος Τρικκαίων. πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 142 του ν. 4495/2017, που αφορά σε μείωση ποσού εισφοράς σε χρήμα. Όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, ο νόμος υλοποιείται και στον Δήμο Τρικκαίων, με ενιαία ποσοστιαία μείωση επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήμα ίση με είκοσι τοις εκατό (20%). Η μείωση αυτή ΔΕΝ αφορά το ανεξόφλητο ποσό κατά τη δημοσίευση του νόμου.
Σύμφωνα με την απόφαση, η μείωση και ο αντίστοιχος συμψηφισμός δεν εφαρμόζονται:
– σε βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές,
– σε μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα
–  σε προσκυρώσεις.
Τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του ποσού που προκύπτει μετά την εφαρμογή της μείωσης του πρώτου εδαφίου δεν επιστρέφεται.
Ηδη η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων εκδίδει νέες πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα, οι οποίες αποστέλλονται στην ταμειακή υπηρεσία, που θα υπολογίσει το τελικά οφειλόμενο ποσό. Οι οφειλέτες στη συνέχεια θα λάβουν τις σχετικές ειδοποιήσεις για να προβούν στην εξόφληση μέσω της νέας αυτής ρύθμισης.

 

 

Από το γραφείο Τύπου