Δήμος Τρικκαίων

Η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Τρικκαίων

3 Ιουλίου 2017
Με βάση την 367 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συστάθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρικκαίων. Αναλυτικά:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΔ