Δήμος Τρικκαίων

Νέα δράση για τη βία κατά γυναικών στα Τρίκαλα

16 Μαρτίου 2021
Από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων και το 1ου Εσπερινό Γυμνάσιο Τρικάλων

Δράση για τη βία εναντίον γυναικών υλοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων και το 1ου Εσπερινό Γυμνάσιο Τρικάλων. Η δράση υλοποιήθηκε με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ήταν διαδικτυακή Δράση, σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ψυχολόγο του κ. Κωνσταντίνα Μπαλατσούκα και με τη στήριξη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του.Ειδικότερα, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου κ. Πέτρος Αυξέντης (κοινωνιολόγος), κ. Ελευθερία Τζιουβάρα (νομικός) και κ. Χρυσάνθη Τζήκα (κοινωνική λειτουργός), μετά από σχετική πρόσκληση της ψυχολόγου του σχολείου, μίλησαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη δράση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. Επίσης παρουσίασαν τις κοινωνικές, κοινωνιολογικές και νομικές προεκτάσεις του φαινομένου της βίας κατά γυναικών και μίλησαν στους συμμετέχοντες για επίκαιρα ζητήματα σχετικά με τη θέση της γυναικάς στις σύγχρονες κοινωνίες, τις συνέπειες της πανδημίας στην ισότητα των φύλων καθώς και τη γιγάντωση του κινήματος #MeToo στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Η συνάντηση συνεχίστηκε με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να μετέχουν ενεργά στην ανοιχτή συζήτηση που ακλούθησε μετά την ενημέρωση.

Τη διαδικτυακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 10ης Μαρτίου 2021, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάνω από 25 ενήλικες μαθητές/τριες των γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Τρικάλων, η Διεύθυνση του Σχολείου καθώς και μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία έκφραση της βούλησης τόσο της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου όσο και της ψυχολόγου του σχολείου για μελλοντική συνδιοργάνωση και άλλων συναφών δράσεων στη σχολική κοινότητα. Στόχος θα είναι, η δημιουργία ενός ενταξιακού σχολείου, ενεργού προς στην κοινότητα καθώς και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός διάλογος με κύριο θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας δήμου Τρικκαίων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα κάθε είδους βίας ή πολλαπλών διακρίσεων, στεγάζεται στην πόλη των Τρικάλων, επί της οδού Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς ( κτίριο Ε ΚΑΠΗ-έναντι ΔΕΗ) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία/Δήμος Τρικκαίων », με Κωδικό ΟΠΣ 5000586 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) « Θεσσαλία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Από το γραφείο Τύπου