Δήμος Τρικκαίων

Νέα έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σε Σπαθάδες και Αγρελιά συνεχίζονται τα έργα του Δήμου Τρικκαίων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τόσο οι τσιμεντοστρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία των οικισμών, όσο και η βελτίωση των αγροτικών δρόμων, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καταβούτας, «βοηθούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα χωριά, καθώς ο Δήμος επιδιώκει καλυτέρευση των συνθηκών». Τα έργα στην περιφέρεια του Δήμου συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού και σε συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

Από το γραφείο Τύπου