Δήμος Τρικκαίων

Νέα έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

16 Νοεμβρίου 2020

Αλλα τρία έργα σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων, υλοποιούνται το επόμενο διάστημα.  Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τις σχετικές κατακυρώσεις των αναθέσεων στους εργολάβους που προέκυψα από την ηλεκτρονική κλήρωση. Τα χρήματα για τα έργα προέρχονται από τα ταμεία του Δήμου Τρικκαίων, βάσει του προγραμματισμού και των αναγκών στην περιφέρεια του Δήμου.  Τα έργα είναι:

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιϊας Κοινότητας Γοργογυρίου» προϋπολογισμού 7.250,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά στη βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας στο χωριό (με ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση βάσης 5 εκατοστών σε υπόβαση από τσιμέντο). Εργολάβος για το έργο κληρώθηκε η εταιρεία «ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΓΕΝΕΣΙ

Το έργο ονομάζεται «Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Κοινότητας Γενεσίου» και έχει προϋπολογισμό 7.250,00 € (με ΦΠΑ). Η τσιμεντόστρωση θα γίνει εντός του χωριού, με κατασκευή δρόμου, τοποθέτηση πλέγματος και άλλες εργασίες. Ανάδοεχος είναι η εταιρεία «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΒΑΛΤΙΝΟ

Στο Βαλτινό, το έργο ονομάζεται «Πεζοδρόμηση του κεντρικού πάρκου στην πλατεία της Κοινότητας Βαλτινού» και έχει προϋπολογισμό 24.800€ (με ΦΠΑ).
Είναι ένα έργο που αναδεικνύει ξανά το κεντρικό πάρκο του χωριού, το οποίο είναι κατεστραμμένο και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.
Ετσι, θα καθαιρεθεί το υπάρχον πεζοδρόμιο, θα κατασκευαστούν νέα κρασπεδόρειθρα με το αντίστοιχα πεζοδρόμια, τα οποία και θα πλακοστρωθούν. Επίσης θα δημιουργηθούν και ράμπες στα πεζοδρόμια για να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρίες. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Από το γραφείο Τύπου