Δήμος Τρικκαίων

Νέα έργα στα χωριά του Δ. Τρικκαίων το 2021

12 Ιανουαρίου 2021

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τα έργα και τις παρεμβάσεις ουσίας στα χωριά. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό που έχει ξεκινήσει με διάφορα έργα εντός των οικισμών. Αφορούν, κυρίως, σε αναπλάσεις πλατειών, σε πλακοστρώσεις, σε παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, σε επισκευές δημοτικών κτηρίων. Αυτά τα έργα δεν έχουν σχέση με τα άλλα μεγάλα έργα που προγραμμάτισε ο Δήμος για την αγροτική οδοποιία, την ύδρευση και αποχέτευση, τον αθλητισμό, το περιβάλλον.
Αναλυτικά, τα έργα ανά χωριό είναι:
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Διαπλάτυνση κεντρικής οδού εισόδου οικισμού 10.000 €
ΑΓΡΕΛΙΑ
Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού: 25.500 €
ΑΡΔΑΝΙ
Πλακοστρώσεις εντός του οικισμού: 7.250 €
ΒΑΛΤΙΝΟ
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων από Μέλιγο έως κεντρική πλατεία Βαλτινού: 15.000 €
ΓΕΝΕΣΙ
Συντήρηση – βελτίωση υποδομών (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης): 7.250 €
ΓΛΙΝΟΣ
Συντήρηση – βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας: 10.000 €
ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ
Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού: 7.250 €
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ
Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού:10.500 €
ΔΙΑΛΕΧΤΟ
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας : 7.250 €
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ
Συντήρηση-Επισκευή δημοτικών κτιρίων: 7.250 €
ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ
Συντήρηση- Επισκευή παλαιάς πλατείας χωριού: 7.250 €
Κ.ΕΛΑΤΗ
Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων: 7.250 €
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Βελτίωση υποδομών εντός οικισμού (πεζοδρομήσεις-αποχετεύσεις):15.000 €
ΚΡΗΝΙΤΣΑ
Πλακοστρώσεις- Πεζοδρομήσεις εντός οικισμού:7.250 €
ΛΟΓΓΟΣ
Αστικές αναπλάσεις: 10.000 €
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΑ
Ανακατασκευή κυκλικού κόμβου εισόδου οικισμού: 25.000 €
ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Συντήρηση – Επισκευές δημοτικών κτιρίων: 12.500 €
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
Συντήρηση – Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου: 10.500 €
ΜΕΓΑΡΧΗ
Πεζοδρομήσεις εντός οικισμού: 12.000 €
ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
Βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός οικισμού: 7.250 €
ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ
Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Κόρης: 7.250 €
ΠΑΤΟΥΛΙΑ
Πεζοδρομήσεις εντός του οικισμού: 7.250 €
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού: 10.000 €
ΠΡΙΝΟΣ
Συντήρηση – Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου εντός οικισμού: 10.000 €
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Επέκταση – Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων: 10.000 €
ΡΑΞΑ
Συντήρηση – Επισκευές κεντρικής πλατείας: 15.000 €
ΡΙΖΩΜΑ
Συντήρηση – Βελτίωση Η/Μ και αστικού εξοπλισμού κεντρικής πλατείας: 12.500 €
ΣΠΑΘΑΔΕΣ
Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού κτηρίου: 7.250 €
ΦΩΤΑΔΑ
Συντήρηση – Βελτίωση πεζοδρομίων εντός οικισμού: 7.250 €
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Συνέχιση συντηρήσεων υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός του οικισμού: 7.250 €
ΣΥΝΟΛΟ (προς ένταξη): 315.000€
Συνέχιση πλακοστρώσεων εντός οικισμών ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ – ΖΗΛΕΥΤΗΣ
(ανταποδοτικά λόγω ΧΥΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ (ενταγμένα) 88.000 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 403.000€
Από το γραφείο Τύπου