Δήμος Τρικκαίων

Νέα ιστοσελίδα της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

20 Σεπτεμβρίου 2017


Ολοκληρώθηκε πρόσφατα o νέος, ανανεωμένος διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (www.isotita.gr), όπου συγκεντρώνεται εύχρηστα όλο το υλικό του έργου και των δράσεων της ΓΓΙΦ.
Η νέα ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ είναι χρηστική και απολύτως προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών, καθώς είναι σχεδιασμένη να προσφέρει εύκολη και ευχάριστη περιήγηση.
Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να λάβετε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα, τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις μας, για τα διεθνή, τις θέσεις εργασίας και τις προκηρύξεις έργων, καθώς και να διαβάζετε απευθείας τα Δελτία Τύπου της υπηρεσίας μας.

Στη νέα ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ θα βρείτε τα πάντα για τη σχετική Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών, καθώς και τις κυριότερες κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν ενοποιηθεί στην ελληνική νομοθεσία και έχουν βελτιώσει σημαντικά τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Συμβουλευτικά Κέντρα – Τηλεφωνική Γραμμή SOS), το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων κ.α. και να δείτε το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις διάφορες δράσεις της ΓΓΙΦ.

Τέλος, από τον ιστότοπο της ΓΓΙΦ μπορείτε να ακολουθήσετε και άλλους χρήσιμους συνδέσμους, που σχετίζονται με τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων εν γένει.

Από το γραφείο Τύπου της ΓΓΙΦ