Δήμος Τρικκαίων

Νέα μείωση στο χρέος του Δήμου Τρικκαίων

14 Οκτωβρίου 2019

 

Άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο αυτή του 2018 στα οικονομικά του Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2018 που εγκρίθηκε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα χρέη από 43 εκ. € το 2014, μειώθηκαν κατά 18 εκ. €, σε 25.883.142,29€ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 24.682.369,53€.

Και όχι μόνο αυτό. Η συνετή οικονομική διαχείριση που ακολουθήθηκε από τη δημοτική αρχή, οδήγησε σε μείωση οφειλών σε προμηθευτές, με αποτέλεσμα ο Δήμος Τρικκαίων να αποκτήσει και πάλι «πρόσωπο στην αγορά». Συγκεκριμένα, ενώ στα τέλη του 2014 οι προμηθευτές είχαν να λαμβάνουν 3.113.139,49€, στα τέλη του 2018 οι οφειλές μειώθηκαν στα 1.357.302,80€, που ουσιαστικά είναι οι τρέχουσες οφειλές, αφού στις 14 Οκτωβρίου 2019 αυτό το ποσό μειώθηκε στα 1.071.790,07 €.
Μάλιστα ο Δήμος Τρικκαίων οργάνωσε την Οικονομική Υπηρεσία σε τέτοιον βαθμό, ώστε η αποπληρωμή προμηθευτών να γίνεται το συντομότερο δυνατό: σε διάστημα περίπου 45 ημερών από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Ακόμη πιο θετική η εικόνα για τον Δήμο Τρικκαίων για τα χρέη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι σχεδόν αποπληρώθηκαν. Από τα 5.007.621,25€ της 31ης Δεκεμβρίου 2014, το χρέος μειώθηκε στα μόλις 335.637 € στις 31/12/2018.
Αυτό σημαίνει μέγιστη ασφάλεια για τους εργαζόμενους που εργάστηκαν ή εργάζονται για τον Δήμο.

Εργα, πάρα τις μειωμένες επιχορηγήσεις

Ένα άλλο βασικό στοιχείο, είναι η μείωση των επιχορηγήσεων που δίνονται από το κράτος. Παρ’ ότι οι ανάγκες του Δήμου παρέμειναν ίδιες, οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 6 εκατ. €: από 29.850.202,03€ το 2011 σε 23.625.000€ το 2018.
Με δεδομένο και το ότι, κάθε χρόνο ο Δήμος πληρώνει 2.700.000€ για τις οφειλές του, μένουν περίπου 1,1 εκατ. € από τις επιχορηγήσεις για τα έργα.
Ετσι ο Δήμος Τρικκαίων αξιοποίησε κάθε δυνατότητα από ευρωπαϊκά προγράμματα, με 44,8 εκ. € σε 17 έργα στην πόλη και τα χωριά (σε σύνολο 78,6 εκ. € σε 67 έργα & δράσεις).
Επίσης, σε επίπεδο ταμειακών διαθέσιμων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμος Τρικκαίων διέθετε 4.169.932,74€.

Από το γραφείο Τύπου