Δήμος Τρικκαίων

Η νέα όψη της λαϊκής αγοράς των Τρικάλων

2 Φεβρουαρίου 2017
Σύγχρονη, νέα όψη δίνει ο Δήμος Τρικκαίων στη λαϊκή αγορά των Τρικάλων, διατηρώντας τον από αιώνων ζωντανό χαρακτήρα της. Προσαρμοζόμενη στις νέες απαιτήσεις, η λαϊκή αγορά εντάσσεται στο πρόγραμμα του Δήμου για ανασυγκρότηση της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα όψη και μορφή στοχεύουν στη διαμόρφωση νέων συνθηκών, πλήρως, όμως, εναρμονισμένων με:
– την εξυπηρέτηση των καταναλωτών
– τη βελτίωση του κυκλοφοριακού
– την ενίσχυση των παραγωγών
– τη διατήρηση της «καρδιάς» της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης
– τον εκσυγχρονισμό της αγοράς
– την ύπαρξη κανόνων.
Ετσι, γίνονται αλλαγές που αφορούν στις νησίδες, στα πεζοδρόμια και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον χώρο της λαϊκής αγοράς.


Τα ζητήματα που μελέτησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ήταν αρκετά:
– από διαπλάτυνση και συγχώνευση νησίδων, μέχρι πεζοδρομήσεις της 28ης Οκτωβρίου ή της Ηρώων Πολυτεχνείου ή και των δύο.
– θέματα κυκλοφοριακού προβλήματος, αστικών λεωφορείων, στάθμευσης,
– θέματα διαστάσεων των τραπεζοπάγκων των παραγωγών, της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, της λειτουργίας των παρακείμενων καταστημάτων κ.λπ.
Ακολούθησε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς (Αστικό ΚΤΕΛ, Εμπορικό Σύλλογο κ.α.) και προχώρησε η σύνταξη της μελέτης, με τις εξής «σταθερές» – νέες αρχές:

α) Παραμονή των λεωφορείων στην ήδη διαμορφωμένη νησίδα.
β) Ενοποίηση των δύο επόμενων νησίδων και κατάργηση του εγκάρσιου δρόμου μεταξύ τους.
γ) Επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομίων των νησίδων και δημιουργία χώρου στάθμευσης ανάντι αυτών, ώστε να δημιουργηθεί εκατέρωθεν των νησίδων μία λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 μέτρων,
δ) Υπολογισμό για τη χωροθέτηση των πάγκων των παραγωγών, εμβαδόν διαστάσεων 1,25 μέτρα επί 3,00 μέτρα, εξασφαλίζοντας και διάδρομο πλάτους 0,75 μέτρων παράλληλα στη μεγάλη διάσταση αυτών για χρήση των παραγωγών.
Ο Δήμος Τρικκαίων, βεβαίως, θα αναλάβει τη λήψη μέτρων για την κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και του περιπτέρου που βρίσκεται μεταξύ των νησίδων που συγχωνεύονται.

Τι θα κατασκευαστεί

Πλέον, η λαϊκή αγορά αλλάζει. Με σειρά εργασιών, η νέα όψη είναι γεγονός. Οι εργασίες που θα γίνουν, περιλαμβάνουν:
–  Συγχώνευση δύο νησίδων και η επέκταση της πλακόστρωσης και των τριών νησίδων δημιουργώντας πεζοδρόμιο πλάτους 5,20 μέτρων.
– Διαπλατύνσεις των απέναντι πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις, ώστε να εξασφαλίσουν χώρο στάθμευσης πλάτους 2,00 μέτρων και λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 μέτρων.
– Στον χώρο των νησίδων θα λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες της λαϊκής. Οι τραπεζόπαγκοι θα τοποθετούνται σε απόσταση 0,75 μέτρων από το όριο του πρασίνου και θα καταλαμβάνουν χώρο 1,25 πλάτος επί 3,00 μέτρα μήκος. Θα τοποθετούνται κατά μήκος σε σειρά ανά δύο, πλην κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πάγκων, αφήνοντας στη συνέχεια κενό 0,50 μέτρων για τη διέλευση των παραγωγών. Με αυτή τη διάταξη υπολογίζεται να τοποθετηθούν συνολικά 84 τραπεζόπαγκοι.

– Ο συνολικός χώρος που θα καταλαμβάνουν οι πάγκοι κάθετα στον άξονα του πεζοδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου πλάτους 75 εκατοστών μεταξύ του ορίου του πρασίνου και των πάγκων για την κίνηση των παραγωγών, είναι συνολικά 2,00 μέτρα.

– Η κίνηση των καταναλωτών θα γίνεται μπροστά από τους πάγκους στο υπόλοιπο ελεύθερο πεζοδρόμιο, πλάτους 3,20 μέτρων. Η κίνησή τους θα προστατεύεται από τις παρακείμενες λωρίδες των οδών με προστατευτικό κιγκλίδωμα τοποθετημένο ανά διαστήματα και σε απόσταση 0,40 μέτρων από το όριο του δρόμου.

– Στο ίδιο ύψος θα τοποθετηθούν και νέοι φωτιστικοί ιστοί με δύο φωτιστικά σώματα, για το φωτισμό της οδού και του πεζοδρόμου. Έτσι, το ωφέλιμο καθαρό πλάτος για την κίνηση των καταναλωτών θα είναι περίπου 2,80 μέτρα.

– Η κατασκευή των πεζοδρομίων περιλαμβάνει αποξήλωση των υφισταμένων και κατασκευή νέων. Υπάρχει πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή νέων υδροσυλλογών.

Κόστος

Ολος αυτός ο σχεδιασμός του Δήμου Τρικκαίων στοιχίζει, βάσει του προϋπολογισμού, 210.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Τα χρήματα υπάρχουν από τη συνετή οικονομική πολιτική που εξακολουθεί να ασκεί ο Δήμος, έοχντας ήδη πλεονασματικό διαθέσιμο. Τα χρήματα, επομένως, που διασφαλίστηκαν από την άσκηση αυτής της πολιτικής, επιστρέφουν στον ίδιο τον πολίτη, τον παραγωγό, τον έμπορο. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού πρώτα ρυθμιστούν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με την οριστική έγκριση της μελέτης. Στο μεσοδιάστημα, θα γίνει η διαβούλευση και με τους παραγωγούς, για τους πάγκους που ήδη έχει προεπιλέξει ο Δήμος και για την καταλληλότερη λύση που προκρίνεται, με βάση την εξυπηρέτηση των ίδιων και των πολιτών.

Από το γραφείο Τύπου