Δήμος Τρικκαίων

Νέα πνοή για τον Αχελώο από τα Τρίκαλα

14 Δεκεμβρίου 2018
Στον Δήμαρχο Τρικκαίων τα μέλη νεοσυσταθείσας Πρωτοβουλίας - Παπαστεργίου: Σε νέα, ρεαλιστική βάση με συγκεκριμένους στόχους

 

Με επίσκεψη στον Δήμαρχο Τρικκαίων, μέλη της νεοσυσταθείσας «Πρωτοβουλίας για τα υδατικά της Θεσσαλίας και την ολοκλήρωση έργων του Αχελώου» προωθούν τη δράση για την επίλυση ενός τεράστιου και χρονίζοντος ζητήματος στη Θεσσαλία.
Τα μέλη της επιτροπής κ. Αρχοντής, Μπαρμπούτης, Χρ. Λάππας και Γέμτος, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και συζήτησαν μαζί του εκτενώς τα θέματα που ανακύπτουν με βάση τα νέα δεδομένα. Τα οποία, όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, πρέπει να ιδωθούν επισταμένως σε νέα, ρεαλιστική βάση, για την επίλυση του ζητήματος, για τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, για την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, όποτε παρίσταται ανάγκη, και για τη συμπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα προς όφελος του πρωτογενούς τομέα.
Ο κ. Παπαστεργίου ενημερώθηκε για όλα τα θέματα που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια σε νομικό, τεχνικό και επιστημονικό επίπεδα, με τα μέλη της Πρωτοβουλίας να διαπιστώνουν τη σύμπτωση απόψεων στα κύρια θέματα.
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:
α. Νομικά θέματα/ΣτΕ

β. Πορεία των τεχνικών έργων

γ. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδάτων

δ. Οικολογική ισορροπία

ε. Ασφάλεια για περιπτώσεις ξηρασίας

στ. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας

Η Πρωτοβουλία συστάθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, από πρώην νομάρχες και πρώην δημάρχους της Θεσσαλίας, με στόχο «τη δραστηριοποίηση των θεσσαλικών φορέων και οργανώσεων για την ανάδειξη και επίλυση των σημαντικών οικολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων (σ.σ.: σε σχέση με τα έργα του Αχελώου), τα οποία δυστυχώς λιμνάζουν επί πολλά χρόνια».
Ως στόχοι τίθενται «η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του ΥΗ έργου Μεσοχώρας, η επανεκκίνηση των διαδικασιών για τα έργα Συκιάς – σήραγγας, η άμεση λήψη μέτρων για αποφυγή καταρρεύσεων στα εγκαταλειμμένα εργοτάξια, η εκπόνηση νέου, σύγχρονου και μακρόπνοου προγράμματος ανάπτυξης της Γεωργίας, η εφαρμογή των μέτρων – δράσεων και των συμπληρωματικών έργων ταμίευσης που προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, ο συστηματικός περιορισμός των υπερκαταναλώσεων νερού στη Γεωργία, η οικολογική προστασία των υδροφορέων – οικοσυστημάτων κ.α.».
Την Πρωτοβουλία, που κινείται σε εθελοντική βάση και θα προωθήσει τη σύζευξη όλων των φορέων, ίδρυσαν οι:
Αναγνωστόπουλος Βασίλης, πρ. Νομάρχης Καρδίτσας
Αρχοντής Δημήτρης, πρ. Δήμαρχος Καρδίτσας
Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γκούμας Κώστας, πρ. Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ/Κεντρικής Ελλάδας
Ζυγογιάννης Γιώργος, πρ. Πρόεδρος ΕΘΕΜ
Λάππας Χρήστος, τ. Δήμαρχος Τρικκαίων
Μπαρμπούτης Τάσος, ΔΣ ΕΘΕΜ, πρ. Γραμματέας ΤΕΕ/Κ-Δ Θεσσαλίας
Πατραμάνης Στέφανος, πρ. Νομάρχης Τρικάλων
Σκοτινιώτης Πάνος, πρ. Νομάρχης Μαγνησίας και τ. Δήμαρχος Βόλου.

 

Από το γραφείο Τύπου