Δήμος Τρικκαίων

Νέα τμήματα σε βρεφονηπιακούς του Δήμου Τρικκαίων

9 Οκτωβρίου 2018

 

Δύο νέα τμήματα σε ισάριθμους βρεφονηπιακούς σταθμούς του, κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για έργο ουσίας για τις οικογένειες που διαβιούν στην πόλη, αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη αύξησης του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών. Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορέα διαχείρισης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ο Δήμος Τρικκαίων αξιοποιεί 74.338€. Και κατασκευάζει δύο νέα τμήματα για 24 παιδιά (12 στο καθένα) στον Α και τον Δ Βρεφονηπιακούς σταθμούς των Τρικάλων. Οι σταθμοί αυτοί μπορούν, μετά από κατάλληλη διαμόρφωσή τους, να υποστηρίξουν την ίδρυση και λειτουργία των δύο αυτών νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας.  Ετσι, εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, που μάλιστα ανέδειξε μειοδότη, ανάμεσα σε 11 διαγωνιζόμενους.
Ο εργολάβος, μόλις αναδειχθεί και επισήμως – αφού υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν – θα ξεκινήσει τη διαμόρφωση των χώρων. Η μελέτη που έχει εκπονηθεί, προβλέπει εκτέλεση όλων των απαραίτητων τεχνικών εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης των υφιστάμενων διαθέσιμων κενών και ελεύθερων χώρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α΄ και Δ΄ δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών.

 

Από το γραφείο Τύπου