Δήμος Τρικκαίων

Νέα τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

1 Ιανουαρίου 2019

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τρικκαίων

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τρικκαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρικκαίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρικκαίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
2 Βασικά Αγγλικά Α1 50
3 Βασικά Αγγλικά Α2 50
4 Βασικά Γερμανικά Α1 50
5 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
6 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
7 Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης 50
8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
9 Βασικά Ιταλικά Α1 50
10 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί 50
11 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
12 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
13 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
14 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
15 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
16 Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25
17 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
18 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
19 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
20 Ασφάλεια -Ποιότητα Τροφίμων 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων θα ακολουθήσει και νέο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με περισσότερα προγράμματα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε(από 27/11/2019)στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τρικκαίων (Tμήμα Παιδείας)

Ταχ. Διεύθυνση: Γαριβάλδη 8

Τηλ. : 2431353502-2431353506

Πληροφορίες : Β. Πουλιανίτη

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.