Δήμος Τρικκαίων

Νέες πινακίδες σε οδούς του Δήμου Τρικκαίων

3 Οκτωβρίου 2019

Σε συμπλήρωση της οδοσήμανσης και της πληροφόρησης των πολιτών για τους δρόμους της πόλης, ο Δήμος Τρικκαίων ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων. Οι πινακίδες ένδειξης δρόμων είναι γραμμένες στα ελληνικά και τα αγγλικά και τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της πόλης, κυρίως εκεί όπου δεν υπάρχουν άλλες ή όπου έχουν καταστραφεί οι παλιότερες, οι οποίες θα παραμείνουν μαζί με τις νέες για ένα διάστημα. Κυρίαρχος στόχος, να ολοκληρωθεί η πληροφόρηση στον πολίτη και τον επισκέπτη με κάθε τρόπο. Η διαδικασία τοποθέτησης από τους υπαλλήλους του Δήμου Τρικκαίων ξεκίνησε από την περιοχή πέριξ του 3ου Γυμνασίου και συνεχίζεται με βάση προγραμματισμό που έχει γίνει.

Από το γραφείο Τύπου