Δήμος Τρικκαίων

Νέοι αντιδήμαρχοι: Η σκυτάλη σε καλά χέρια

5 Μαΐου 2016
Νέα ώθηση και δυναμική στην ήδη επιτυχημένη πορεία του Δήμου Τρικκαίων αναμένεται να δώσουν οι νέο αντιδήμαρχοι. Τα ονόματά τους ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι (Πέμπτη 5 Μαΐου 2016) ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησε στους εκπροσώπους τοπικών ΜΜΕ, στο γραφείο του.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τη σημαντική σύζευξη που επιτεύχθηκε, ανάμεσα στους έμπειρους και στους νέους αντιδημάρχους. Μια «συνταγή» που ακολουθείται και τώρα, καθώς η δημοτική ομάδα είναι αποτελείται ως επί το πλείστον από νέα ηλικιακώς άτομα.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε, επίσης, το σημαντικό έργο που προσέφερε κάθε ένας από τους αποχωρούντες αντιδημάρχους, εξειδικεύοντας για τον καθένα:
– ο κ. Αλέκος Πολυμερόπουλος επετέλεσε σημαντικό έργο στην καθαριότητα, παρά το λειψό προσωπικό και τις δύσκολες συνθήκες, όντας πάντα παρών. Συνέδεσε, επίσης, το όνομά του με τον – μετά από πολλά χρόνια – καθαρισμό των οχθών και της κοίτης του Ληθαίου ποταμού, εντός του πολεοδομικού ιστού.
– η κ. Βασιλένα Μητσιάδη, η οποία προώθησε πλήθος δράσεων σε ζητήματα πολιτισμού, παιδείας και πολιτισμού, όπως: εκδηλώσεις επί 2 χρόνια στη δράση ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα code girls και χορού στη περιφέρεια, άνοιγμα της πινακοθήκης Μαρκελλου για θεατρική παράσταση, Παραστάσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πλήθος παρεμβάσεων σε διδακτήρια., ουσιαστική παρέμβαση στο Κολυμβητήριο.

– ο κ. Γιάννης Κωτούλας, με τις δράσεις στον τομέα του πρασίνου (κοπές επικίνδυνων δέντρων, ταχύτητα στο κλάδεμα καλλωπιστικών φυτών κ.α.), τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων, τη βελτίωση και την ταχύτητα στην οργάνωση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, τους χώρους πρασίνου (κόμβος οδού Καλαμπάκας, εργατικά Σωτήρας),

– ο κ. Χρυσόστομος Κυρίτσης, με τη νέα δυναμική στον τομέα των αδελφοποιήσεων, με δράσεις στα θέματα του ορισμού πλαισίων για τη διαφήμιση και τη μείωση της ρύπανσης, αλλά και με πρωτεύοντα ρόλο στο σημαντικό infokiosk που ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες.
Οι παραμένοντες κ.κ. Γάλλου – Δαλκαφούκη και Χρ. Αναστασίου διατηρούν τους τομείς αρμοδιότητάς τους, για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Στις ευχαριστίες του κ. Παπαστεργίου στους αποχωρούντες, ιδιαίτερη η αναφορά στο έργο των κ. Αναστασόπουλου και Παπανικολάου, οι οποίοι «δημιούργησαν» από την αρχή τις αντιδημαρχίες, κατορθώνοντας να επιλύουν προβλήματα στην περιφέρεια του Δήμου, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός ίδρυσής τους.

Οι αντιδήμαρχοι

 

 

Χρυσάνθη Γάλλου-Δαλκαφούκη

dalkafouki_Αντιδήμαρχος Οικονομικών και  Διοίκησης (παραμένει)

με αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων και την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

Χρήστος Αναστασίου (παραμένει)

ANASTASIOY-XRHSTOSΑντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εμπορίου
με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα τουρισμού

 

 

 

Δημήτρης Βασταρούχας
BASTAROYXAS-DHMHTRHSΑντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Καθαριότητας
με αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

 

 

Εφη Λεβέντη
LEBENTH-EFH
Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νεολαίας

με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού, την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

 

 

 

Ντίνα Δήμα
DHMA-NTINAΑντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Καινοτομίας – Ανάπτυξης και Τουρισμού
με τις αρμοδιότητες, Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του ΚΕΠ, του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όλων των θεμάτων τουρισμού του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

Χρήστος Γούλας

????????????????????????????????????

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος
με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας, εκτός του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, όλων των θεμάτων Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων του Δήμου Τρικκαίων, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

Λασπάς Αχιλλέας
LASPAS-AXILLEASΑντιδήμαρχος Περιφέρειας τομέα Α (θα αναλάβει σε σύντομο διάστημα)
με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δ.Ε., την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δ.Ε., την συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω Δ.Ε., την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω Δ.Ε και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Ελένη Πούλιου
Created by Readiris, Copyright IRIS 2007Αντιδήμαρχος Περιφέρειας τομέα Β
με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δ.Ε., την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δ.Ε., την συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω Δ.Ε., την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω Δ.Ε και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος, την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

ΠΡΟΕΡΔΡΟΣ ΔΣ: Μιχάλης Μπάρδας (με θητεία 30 μηνών, όπως προβλέπεται)

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πρόεδρος Ακης Αναστασίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ: Αντιπρόεδρος Βασιλένα Μητσιάδη

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Πρόεδρος Γιάννης Κωτούλας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Πρόεδρος Χρυσόστομος Κυρίτσης
Η θητεία των νέων αντιδημάρχων ξεκινά τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.

 

Από το γραφείο Τύπου