Δήμος Τρικκαίων

Νέο Λίντερ: "Σχέδιο Ασκληπιός" και έργα σε όλον τον Δ. Τρικκαίων

9 Σεπτεμβρίου 2016
Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός των έργων που επιθυμεί να εντάξει ο Δήμος Τρικκαίων στο νέο πρόγραμμα Λίντερ. Το 1.000.000 μάλιστα αφορά στην ολοκληρωμένη λειτουργία του «σχεδίου Ασκληπιός», για την καλλιέργεια θεραπευτικών βοτάνων. Παραλλήλως, το ασύρματο δίκτυο επεκτείνεται σε όλα τα χωριά του Δήμου.

Οι σχετικές προτάσεις υποβλήθηκαν μετά από διαδικασία διαβούλευσης με το ΚΕΝΑΚΑΠ, προκειμένου η αναπτυξιακή εταιρεία να καταρτίσει τη δική της πρόταση.
Ετσι, ο Δήμος Τρικκαίων επεδίωξε να προτείνει δράσεις και έργα, εξαιρετικά σημαντικά για ολόκληρη την περιοχή.
Η πρόταση για το σχέδιο Ασκληπιός, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.020.000 ευρώ και επιμερίζεται σε τέσσερα έργα. Καθένα από αυτά ολοκληρώνει το «σχέδιο Ασκληπιός», δημιουργώντας συνθήκες ουσιαστικής  ανάπτυξης στην περιοχή. Συγκεκριμένα:

– Δημιουργείται διαδραστικός – ψηφιακός χώρος για την ανάδειξη του έργου του Ασκληπιού στη Δ.Ε. Κόζιακα του Δ. Τρικκαίων. Το έργο είχε ενταχθεί μεν στο προηγούμενο Λίντερ, αλλά στο μεσοδιάστημα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα. Προϋπολογισμός 350.000 ευρώ

– Δημιουργείται βοτανικός κήπος και επισκέψιμο εκπαιδευτικό αγρόκτημα. Σε αυτό θα γίνεται παρουσίαση της καλλιέργειας των θεραπευτικών βοτάνων του Ασκληπιού και της παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων. Προϋπολογισμός 320.000 ευρώ.

– Δημιουργούνται μονοπάτια περιήγησης και διαδραστικής παρατήρησης των ιαματικών  βοτάνων με χρήση της τεχνολογίας, στις ανατολικές υπώρειες του Κερκέτιου Όρους και των Αντιχασίων. Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ

– Προσφέρονται Τηλε-ιατρική και Τηλε-φροντίδα (ψηφιακές εξ αποστάσεως εφαρμογές υγείας), που βασίζονται στην παραδοσιακή ιατρική, τη διατροφή και στη χρήση των βοτανοθεραπευτικών σχημάτων του Ασκληπιού. Γίνεται ηλεκτρονική προώθηση παρεχόμενων υπηρεσιών (e-Asklipios). Προϋπολογισμός 250.000 ευρώ.
Επίσης, ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει να προωθήσει την τεχνολογία και τις ευκολίες της, σε ολόκληρο τον Δήμο.
Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε μια σημαντική κίνηση:  Παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση από ασύρματα δίκτυα στην αγροτική ύπαιθρο, για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Το ασύρματο δίκτυο επεκτείνεται στα χωριά, προκειμένου να εξυπηρετεί τους αγρότες, αλλά και ανάγκες του πληθυσμού και δη της νεολαίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.
Η περιφέρεια του Δήμου συνολικότερα αναπτύσσεται και με δύο δραστηριότητες, συνολικού ύψους 600.000 ευρώ σε σχέση με τη φύση. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε πρόταση για ποδηλατική διαδρομή που θα συνδέει το δάσος Φωτάδας με τον υγρότοπο της λίμνης Γκιζλή στο Κεφαλόβρυσο . Μια άλλη πρόταση αφορά στη δημιουργία θεματικού πάρκου άθλησης – αναψυχής στη θέση “ΜΠΑΤΖΙΟΣ”, στο Διαλεχτό.
Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό έργο για όλα τα χωριά του Δήμου, είναι η επονομαζόμενη αγροτική οδοποιία. Η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, με 500.000 ευρώ, αποτελεί έργο ουσίας, δείγμα της μέριμνας για τους αγρότες του Δήμου.

 

Από το γραφείο Τύπου