Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος και ο Κ.Ο.Μ.Δ.Ε.

22 Μαρτίου 2017
Ανατρέχοντας στα αρχεία των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων αλλά και στις παλαιές εφημερίδες, βρήκα μια σειρά άρθρων στην «Ελευθέρα Γνώμη» τα οποία αφορούν κυρίως τον Δήμο Τρικκαίων. Άρθρα για τη Δημοτική Αγορά, τα Σφαγεία, τις πλατείες, τον τουρισμό και άλλα, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να δημοσιοποιηθούν.

Με υπέρτιτλο «Δια τον κ. υπουργόν Δημοσίων Έργων», και τίτλο «Ο Δήμος και ο Κ.Ο.Μ.Δ.Ε.» η «Ελευθέρα Γνώμη» διερωτάται αν «εκπληροί την αποστολήν του ο ΚΟΜΔΕ όταν δεν έρχεται αρωγός εις την προσπάθειαν εκτελέσεως έργων κοινής ωφελείας;»

«Ο ΚΟΜΔΕ είναι ένας κρατικός οργανισμός, σκοπός του οποίου είναι η υπεύθυνος και κατά το δυνατόν ορθολογιστική χρησιμοποιήσις των διαφόρων κρατικών μηχανημάτων εις έργα ανασυγκροτήσεως, ως και η συντήρησις των μηχανημάτων αυτών…». «Πέραν .ομως αυτού υπάρχει ή τουλάχιστον θα έδει να υπάρχη το βαθύτερον πνεύμα και η ευρυτέρα προοπτική, στοιχεία τα οποία πιστεύομεν ότι δεν παρέβλεψαν οι σχόντες την πρωτοβουλίαν ιδρύσεως του ΚΟΜΔΕ…». (σ.σ.: Κέντρο Οχημάτων Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων).

Αναρωτιέται αν «ανταποκρίνεται προς την ουσιώδη όντως δια την ανάπτυξιν του βιοτικού επιπέδου, αυτήν αποστολήν του ο ΚΟΜΔΕ; Ή μήπως κατέστη ένας ακόμη κρατικός οργανισμός ωμής χρηματικής ανταλλαγής και εκμεταλλεύσεως;…»

Στη συνέχεια αναφέρεται στα παράπονα και τις διαμαρτυρίες του Δήμου Τρικκαίων και του ιδίου του δημάρχου Ιωαν. Μάτη δια την ανάπτυξη και συγχρονισμού μιας μεγάλης περιοχής…(σ.σ.: Σαράγια).

Μετά λίγες ημέρες στην ίδια εφημερίδα υπάρχει η επιστολή του τότε δημάρχου προς τον υπουργό Δημοσίων έργων Σολ. Γκίκα και αναφέρεται στην «προκλητική άρνηση του ΚΟΜΔΕ να επισκευάση την οδόν Σαραγίων» η οποία «η οδός αύτη χρησιμοποιείται και καταστρέφεται υπό μηχανημάτων του ΚΟΜΔΕ».

Ενώ την επομένη υπάρχει άρθρο με τίτλο «Πείσμων η ενέργεια του ΚΟΜΔΕ;» και ομιλεί για φήμες ότι η άρνησις του ΚΟΜΔΕ ήταν «απόρροια της εις Αθήνας ¨εντόνου¨παραστάσεως του δημάρχου Ιωαν. Μάτη επί του ζητήματος τούτου».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ