Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων στο πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» της UNICEF

12 Οκτωβρίου 2021

Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα κ. Luciano Calestini και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, για την ένταξη του Δήμου στο παγκόσμιο πρόγραμμα του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στο Δημαρχείο Τρικκαίων, ενώ ο κ. Calestini παρέδωσε και την επίσημης σφραγίδας της Υποψήφιας Πόλης Φιλικής προς τα Παιδιά.
Στόχος του προγράμματος είναι η μετατροπή αστικών κέντρων και κοινοτήτων σε πόλεις, όπου υπηρεσίες, παροχές, προγράμματα και δημόσιοι χώροι αναπροσαρμόζονται με επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των νέων.

Το Πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF, η οποία εφαρμόζεται ήδη σε 47 χώρες ανά τον κόσμο συνδέοντας Δήμους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκό χώρο, μέσα ενημέρωσης και, το σημαντικότερο, παιδιά και νέους με σκοπό να κάνουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους πιο φιλικές προς αυτά.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε ο κ. Calestini εξήγησε τις προοπτικές και τα δεδομένα του προγράμματος, με βάση το Μνημόνιο και τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Ο κ. Παπαστεργίου από την πλευρά του περιέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στον Δήμο. Επίσης εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του παγκόσμιου αυτού προγράμματος, που έχει στόχο να θέσει στο επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των νέων και να αναπροσαρμόσει προς αυτή την κατεύθυνση υπηρεσίες, παροχές, προγράμματα και δημόσιους χώρους.


Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε πως είναι ανάγκη «να βρούμε λύσεις εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα και να υιοθετήσουμε νέες πολιτικές για τα παιδιά. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς θα μπορέσουμε να εξετάσουμε αναλυτικά την κατάσταση, εξειδικεύοντας τα δεδομένα και δίνοντας έμφαση στα παιδιά».

Ο κ. Calestini καλωσόρισε τον Δήμο Τρικκαίων στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψουμε μαζί, για να κάνουμε τα τρίκαλα μια πόλη φιλική στα παιδιά».

Με κατευθυντήριες αρχές την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ο Δήμος Τρικκαίων και το νεοσύστατο Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα θα συνεργαστούν για το βέλτιστο συμφέρον και την ευημερία των παιδιών και των νέων στην πόλη.

Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, συλλογής δεδομένων και προγραμματικών παρεμβάσεων για παιδιά και νέους, η συνεργασία των δυο φορέων στοχεύει στην ενίσχυση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και σε χώρους εκπαίδευσης, την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της καταπολέμησης της βίας κατά των παιδιών, της ισότητας των φύλων, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της απασχολησιμότητας των νέων.

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης