Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει για τον καθαρισμό οικοπέδων

30 Μαΐου 2019

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει στους δημότες για την καθαριότητα σε ιδιωτικά οικόπεδα λόγω της θερινής περιόδου. Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης των πιθανοτήτων πρόκλησης πυρκαγιάς, οι πολίτες, όπως κάθε χρόνο, μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τον νόμο, οι δημότες θα πρέπει να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο καθαρισμός είναι η αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες, τα ξερά χόρτα και τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται
Αν ο πολίτης (και συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων) δεν προχωρήσει στον καθαρισμό, τότε ενεργοποιείται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αίτησης ή καταγγελίας, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία, αποστέλλει ειδοποίηση με συστημένη επιστολή και, ο πολίτης θα πρέπει, σε διάστημα 15 ημερών να προβεί στην αποψίλωση. Αν δεν το πράξει, οι υπηρεσίες του Δήμου καθαρίζουν μεν τον χώρο, αλλά στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται, σύμφωνα με τον νόμο, ποινικές (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) και διοικητικές κυρώσεις (από τον Δήμο), δηλαδή η σχετική δαπάνη καθαρισμού, αλλά και πρόστιμο. Σύμφωνα με τον νόμο «Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Ο κάθε τρικαλινός πολίτης μπορεί να αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα στη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431020000 του Δήμου Τρικκαίων. Η ευαισθησία και η συνεργασία των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου είναι ουσιαστικά στοιχεία για την πρόληψη, την καλαισθησία και τη δημόσια υγιεινή σε πόλη και χωριά.

 

Από το γραφείο Τύπου