Δήμος Τρικκαίων

Ο καταστρεπτικός σεισμός του 1954

9 Μαρτίου 2021

Στις 30 Απριλίου, θα συμπληρωθούν 67 χρόνια (30/4/1954) από τον καταστρεπτικό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος συγκλόνισε τις Σοφάδες Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν 117.

Η δόνηση που έγινε αισθητή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα προκλήθηκε από το ρήγμα των Σοφάδων το οποίο έχει μήκος 52 χιλιομέτρων. Κατέρρευσαν 6.599 σπίτια ενώ 9.154 έπαθαν σοβαρές ζημιές και 12.920 ελαφρές. Στην Καρδίτσα και τα Φάρσαλα καταστράφηκαν το 32% και 18% των κτισμάτων, αντίστοιχα. Στις Σοφάδες οι απώλειες σε κτίρια ξεπέρασαν το 90%.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε πολλές καταστροφές στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Μαγνησίας και Ευρυτανίας. 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28673 κτίρια υπέστησαν βλάβες (6599 καταστράφηκαν). Στο νομό Καρδίτσας το χωριό Σοφάδες καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ τα χωριά Πασχαλίτσα, Νέο Ικόνιο, Ασημοχώρι, Φύλλο, Γραμματικό, Οθωμανικό κ.α. υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ας δούμε όμως πως κατέγραψε η «Ελευθέρα Γνώμη» το σεισμό.

Οι μεγάλες καταστροφές στην πόλη μας οι προκληθείσες από τον πρωτοφανή σεισμό της παρελθούσης Παρασκευής κρατούν εν συγκινήσει, αγωνία και συγχύσει τους κατοίκους της πόλεως μας και των πέριξ χωρίων. Χιλιάδες κατοίκων των οποίων τα οικήματα υπέστησαν ολοσχερή ή μερική καταστροφή διανυκτερεύουν εις το ύπαιθρο, και φοβούνται να εισέλθουν εις αυτά και λόγω των συνεχιζόμενων δονήσεων, άλλα και εκ του φόβου επαναλήψεως τούτων.

Δυστυχώς οι καταστροφές στην πόλη καίτοι είναι σημαντικότατες, παρεστάθησαν στο Κέντρο ως ελάχιστοι και ασήμαντοι. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι οι ζημίες είναι μέγιστες και ότι ουδέν οίκημα έμεινε χωρίς να υποστεί βλάβη τοιαύτην, ώστε να στεγάσει ακινδύνως τους ένοικους. Οι παρελθούσες ημέρες έδωσαν τον καιρό στις αρμόδιες εδώ αρχές και τα ειδικά συνεργεία να διαπιστώσουν τις ζημίες ταύτας, ενημέρωσαν δε το Κέντρο επί της πραγματικότητος των ζημιών και εζήτησαν τη λήψη σοβαρών μέτρων διά την ενίσχυση και στέγαση των πληγέντων.

Ειδικότερο εζήτησαν την αποστολή υπεραρκετών σκηνών, οι οποίες θα διατεθούν διά την στέγαση των μη δυναμένων να στεγασθούν δ’ ιδίων των εξόδων προσωρινώς, και να δοθούν αύται εις πραγματικούς απόρους, οι όποιοι επλήγησαν και διανυκτερεύουν στο ύπαιθρο. Είναι ανάγκη ακόμη να ζητηθεί και η λειτουργία συσσιτίων διά τους απόρους και εργαζομένους, οι οποίοι υποφέρουν και δυστυχούν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Η πλήξασα την Θεσσαλία και την πόλη μας συμφορά δεν ήτο δυνατόν ν’ αφήσει αδιάφορο την A M. τον Βασιλέα και να μη επισκεφθεί ευθύς αμέσως τας πληγείσας πόλεις. Ευθύς ως έλαβε γνώσιν των καταστροφών αφίχθηκε μετά του Διαδόχου την 7 πρωινή του Σαββάτου εις Βόλο και εν συνεχεία επισκέφθηκε τη Λάρισα, την πόλιν μας, την Καρδίτσα, Σοφάδες και Φάρσαλα.

Εις την πόλιν μας έφθασε την 12.10’ μ. του Σαββάτου όπου έξωθεν αυτής τον υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος, ο Νομάρχης, ο Διοικητής του Α! Σώματος Στρατού, ο Δήμαρχος μετά του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδροι σωματείων.

Εντός τής πόλεως ο Βασιλεύς και Διάδοχος εγένετο αντικείμενο θερμότατων εκδηλώσεων. Ο Βασιλεύς μετέβη εις το Α! Σώμα Στρατού, την Στρατιωτική Λέσχη και εν συνεχεία περιήλθε, στις συνοικίες και διεπίστωσε τις προξενηθείσες ζημίας, κατέληξε δε εις το Κρατικό Νοσοκομείο όπου επισκέφθηκε τους ασθενείς και τραυματισθέντας αναχωρήσας δια Καρδίτσα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προερχόμενος από τας σεισμοπλήκτους πόλεις Φάρσαλα, Σοφάδες και Καρδίτσα, έφθασε στην πόλη μας τις εσπερινές ώρες του Σαββάτου και ο υπουργός Προνοίας κ. Σολομωνίδης, συνοδευόμενος υπό του γενικού διευθυντού ,του υπουργείου κ. Ψάρρα και του κ. Πουλατζά διευθυντού της διοικήσεως της γενικής διευθύνσεως του αυτού υπουργείου, ο οποίος συνεργασθείς ευθύς αμέσως μετά του κ. Νομάρχου και των διευθυντών των αρμοδίων υπηρεσιών διέταξε την λήψη των πρώτων αναγκαίων μέτρων και ακολούθως επεσκέφθη ορισμένες συνοικίες και το Κρατικό Νοσοκομείο.

Ο κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΣΒΩΛΟΣ

Την πόλιν μας επισκέφθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου και οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος κ.κ. Γεωρ. Καρτάλης και Άλ. Σβώλος, συνοδευόμενοι και υπό των κ. κ. Χρ. Κόρακα και Ριζιώτη βουλευτών και Β. Σκυλάκου. Ούτοι έλαβαν γνώση των καταστροφών εις την πόλιν μας και εξεδήλωσαν την λύπη και συμπάθεια των προς τους πληγέντες, θα ενεργήσουν δε εις το Κέντρο διά την ενίσχυση και στέγαση των σεισμοπλήκτων κατοίκων.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρόντων όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εγένετο το εσπέρας της Κυριακής έκτακτη συνεδρίαση αυτού δια την λήψη ορισμένων αποφάσεων προς αντιμετώπιση της εκ του σεισμού δημιουργηθείσης καταστάσεως.

O πρόεδρος αυτού κ. Στουρνάρας πρότεινε να εγκριθεί το κατ’ επείγον της προσκλήσεως της συνεδριάσεως διά την λήψη μέτρων υπέρ των σεισμοπλήκτων και ακολούθως παρακάλεσε τούς συμβούλους να εκθέσουν τις γνώμες των, περί της θέσεως την οποίαν θα λάβει ο Δήμος και εάν θα ενισχύσει ή όχι τους σεισμοπαθείς.

Ο κ. Δ. Μάτης τόνισε ότι πρόκειται περί μιας καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να δοθεί υπό του Δήμου ενίσχυση. Να ψηφισθεί κονδύλιο το οποίο να τεθεί στην διάθεση μιας επιτροπής από τον κ. Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους επί αποδώσει λογαριασμού.

Ο κ. Σιτέλας τόνισε ότι συμφωνεί με την γνώμη του κ. Μάτη και ότι ο Δήμος έχει ιερά υποχρέωση να βοηθήσει τους παθόντας εκ των σεισμών απόρους.

Ο κ. Χατζηγάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει αντίθετος γνώμη εν προκειμένω. Το ζήτημα είναι να εξευρεθεί τρόπος διαθέσεως των χρημάτων διά την ενίσχυση των πραγματικώς εχόντων ανάγκη τοιαύτης.

Ο κ. Μάτης ζήτησε να καταρτισθούν συνεργεία δια την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων.

Ο κ. Άκρίβος τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα διά τους πληγέντας απόρους οι όποιοι ευρίσκονται με ενοικιοστασιακόν μίσθωμα εις οικήματα τα όποια έπεσαν και τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν από τους ιδιοκτήτες των, κινδυνεύουν δε οι ενοικιαστές των να μείνουν άστεγοι. Ε ζήτησε να ψηφισθεί πίστωση εξ 100.000 δραχμών (100 εκατομ.) διά να κατασκευάσει ο Δήμος παραπήγματα στα οποία να εγκατασταθούν οι σεισμοπαθείς της κατηγορίας αυτής.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες άστεγων, δύνανται όμως ούτοι να στεγασθούν προσωρινώς δι’ ιδίων των και αύριο ας έλθει το Κράτος να τους ενισχύσει.

Ο κ. Xαιρόπουλος τόνισε ότι πρωτίστως πρέπει να στεγασθούν οι άποροι.

Ο κ. Σιτέλας τόνισε ν ότι ο Δήμος δεν πρέπει να αναμιχθεί εις αρμοδιότητες του Κράτους, αλλά να περιορισθεί στην πληρωμή των μεταφορών επίπλων κλπ.

Ο κ. Πουλιανίτης τόνισε ότι δεν πρέπει να παρατηρηθεί βία στην λήψη αποφάσεων, αλλά να γίνει εξακρίβωση των ζημιών των απόρων και μετά την εκδήλωση ν της κρατικής μέριμνας να λάβει αποφάσεις και ο Δήμος.

Ο κ. Καλαμπαλίκης αφού συνεχάρη το Δημοτικό Συμβούλιο διά την συνεδρίαση αυτή, συνέστησε να εκκενωθούν τα υπάρχοντα παραπήγματα στα οποία είναι εγκατεστημένοι συμμοριόπληκτοι και να στεγαστούν το ταχύτερο οι σεισμοπαθείς άποροι της πόλεως μας. Το Κράτος είναι υποχρεωμένο να έλθει αρωγόν στην Θεσσαλία όπως έπραξε και δια τας Ιονίους Νήσους. Να αφήσομε να εκδηλωθεί η κρατική μέριμνα και ακολούθως θα ίδωμεν τι θα κάμωμεν.

Ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι πρέπει να διατεθούν 40.000 δρχ. (40 έκατομ.) διά την κατασκευήν παραπήγματος στο παλαιό Γυμναστήριο διά την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, διότι το Δημαρχείο κατέστη ετοιμόρροπο και τα υπόλοιπα να χρησιμοποιηθούν δια την μεταφορά των οικογενειών των απόρων σεισμοπαθών, την κατεδάφιση των οικημάτων κλπ.

Τέλος το Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να διατεθούν 40.000 δραχ., δια την χρησιμοποίησίν των ως εισηγήθη ο κ. Δήμαρχος.

ΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΕΙΣΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΖΗΜΙΑΙ

Υπό του κ. Νομάρχου απεστάλη προς την προεδρεία της Κυβερνήσεως και τους υπουργούς Εσωτερικών, Προνοίας και Γεωργίας το κάτωθι τηλεγράφημα:

«Συνεχιζόμενης εξακριβώσεως ζημιών διαπιστώθηκαν μέχρι της 7ης μ.μ. ώρας της Κυριακής ετοιμόρροπα ιδιωτικά κτίρια 267, καταστήματα δημοσίων υπηρεσιών 9, άστεγοι οικογένειες 453, άστεγα άτομα 2200 περίπου. Προβλέπεται αύξηση ανωτέρω αριθμού κατά ποσοστό 30%. Δεν κατέστη δυνατόν εισέτι οριστικός καθορισμός ζημιών λόγω μορφής τούτων, επιβαλλουσών λεπτομερειακή εξέτασιν οικοδομών. Προς αντιμετώπιση καταστάσεως προτείνομε α) άμεσο προώθηση 300 σκηνών προς στέγαση άπορων αστέγων οικογενειών και δημοσίων υπηρεσιών, β) εις περίπτωσιν αδυναμίας διαθέσεως ολοκλήρου ή μέρους ανωτέρω αριθμού, παρακαλούμε εγκριθεί χρησιμοποίηση ξυλείας κρατικής εκμεταλλεύσεως δασών Καλαμπάκας, διατιθέμενου συγχρόνως ανάλογου πιστώσεως και υλικού επικαλύψεως και γ) προς διευκόλυνση σχετικώς εύπορων ιδιωτών και Νομικών προσώπων δι’ αποκατάσταση ζημιών οικοδομών των ή δημιουργία προχείρων στεγασμάτων, εγκριθεί διάθεση ομοίως παρά ΚΕΔ, ξυλείας επί μειωμένη τιμή».

Εξ’ άλλου πληροφορούμεθα ότι από του κ. Νομάρχου ζητήθηκε πίστωση 100.000 νέων δραχμών διά την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων οικιών, και ότι ενεκρίθη η διάθεση ξυλείας της ΚΕΔ για τις στεγαστικές ανάγκες των παθόντων.

ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατόπιν συσκέψεως πραγματοποιθείσης χθες στο γραφείο του κ. Νομάρχου εις την οποίαν μετείχαν οι Διευθυνταί των ενταύθα Γυμνασίων και ο Επιθεωρητής Δημοτικών σχολείων Τρικάλων, απεφασίσθη όπως διακοπούν τα μαθήματα των δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ίνα δοθεί καιρός στους ειδικούς και λάβουν γνώση της καταστάσεως των οικημάτων των σχολείων και προβούν στις  απαραιτήτους επισκευές τούτων.

ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Ως φαίνεται και από τα κατωτέρω δημοσιευόμενα τηλεγραφήματα προς το Κέντρο, η ενταύθα Νομαρχία έδωσε δι’ αυτών την κάτωθι εικόνα της καταστάσεως κατά στάδια και αναλόγως των προκυψάντων νέων στοιχείων από τις σημειωθείσες I καταρρεύσεις και άλλες φθορές. Αμέσως μετά τον σεισμό συγκροτήθηκαν συνεργεία μηχανικών και αστυνομικών οργάνων τα οποία και άρχισαν να προβαίνουν στη διαπίστωση των ζημιών.

Συγκροτήθηκαν επτά συνεργεία κατεδαφίσεως από ιδιώτες και διετέθη υπό του Σώματος Στρατού ένας λόχος μηχανικού, σήμερον δε αναμένεται και μία διμοιρία μηχανικού διά την ταχυτέρα κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων οικημάτων. Διά το στήσιμο των διατεθεισών σκηνών χρησιμοποιούνται Πρόσκοποι και μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων των Γυμνασίων.

Ο Νομάρχης έκτος των άλλων ενεργειών ευρίσκεται εις διαρκή επαφή με το υπουργείο Προνοίας και αναμένει έγκριση αυτού διά την διάθεση της ξυλείας της ΚΕΔ δωρεά εις τους απόρους και επί ελαττωμένη τιμή εις τους εύπορους σεισμοπαθείς.

Ο κ. Λυγεράκης εις αντιπροσώπους του τοπικού τύπου ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται να επικράτηση πνεύμα κατανοήσεως και εκτιμήσεως της πραγματικής καταστάσεως και των δημιουργηθεισών αναγκών. Να αφεθούν αι αρχαί να ικανοποιήσουν τους πραγματικώς υποστάντας ζημίας και παραμένοντας άστεγους και ο καθείς να κατανοήσει ότι αι αρχαί θα ενισχύσουν πρώτον τους απορωτέρους των άστεγων.

Σχετικώς με την διαπίστωση των ζημιών  στα χωριά ο νομάρχης ανακοίνωσε ότι σε όσα από αυτά σημειώθηκαν ζημιές και αναφέρεται τούτο στην ΤΥΔΚ της νομαρχίας αύτη αποστέλλει μηχανικούς δια την εξακρίβωση των ζημιών.

Διευκρίνισε επίσης ότι θα ενισχυθούν διά σκηνών κατ’ αρχήν μόνον εκείνοι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές και τα οικήματα των κατέστησαν επικινδύνως ετοιμόρροπα και ότι θα εξασφαλιστούν από στέγη πρώτα οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών διά να εργασθούν απερίσπαστοι προς το συμφέρον του κοινού, και οι άπορες τάξεις με κριτήρια την οικονομική των κατάσταση, το μέγεθος των ζημιών και τα μέλη των οικογενειών των, ως και την ηλικία αυτών.

ΠΩΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ, ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ κλπ.

Πρόχειροι σκηναί στα πεζοδρόμια. – Στα αυτοκίνητα. – Κατασκηνώσεις έξω από την πόλη. – Το δράμα των σεισμοπαθών της πόλεως μας.

Τέσσερες ήμερες πέρασαν από την ώρα της παρελθούσης Παρασκευής, που ο Εγκέλαδος μετέβαλε την πόλη μας σε ερείπια, που δημιούργησε θύματα και άστεγους, που τρομοκράτησε τους πάντας, κι’ ακόμα οι κάτοικοι δεν συνήλθαν, δεν ηρέμησαν, δεν μπαίνουν στα οικήματα των. Η οργή του ήταν τέτοια, ώστε χρόνια να την θυμούμαστε και χρόνια να διηγούμαστε τις τραγικές σκηνές. Ήταν τέτοια, που να ξεπερνά σε τραγικότητα, σε πανικό, σε σύγχυση και σε αγωνία κι’ αυτούς τους κατακλυσμούς, κι’ αυτούς τους βομβαρδισμούς, και τις χειρότερες ακόμα θεομηνίες.

***

Σπίτι ή μαγαζί γερό δεν έμεινε. Εκκλησία ή σχολείο. Όλα έχουν τα επικίνδυνα ρήγματα. Όλα κατέστησαν επικινδύνως ετοιμόρροπα. Όλα απειλούν τον ένοικο, σαν αυτός θα τολμήσει μέσα να μπει. Και χιλιάδες συμπολίτες με πόνο βλέπουν τα σπίτια των, που χρόνια και γενεές τα δημιούργησαν, με αίμα και ιδρώτα, και αισθάνονται τη βαθύτερη ψυχική συντριβή, γιατί κινδύνεψαν να τα χάσουν ολοσχερώς για λίγα δευτερόλεπτα. Και δυστυχώς πολλοί τα έχασαν και περισσότεροι θα χύσουν πάλι αίμα και ιδρώτα να τα ξαναστυλώσουν…

***

Αλλά ας δούμε πως στεγάζεται τις ήμερες και τις νύκτες αυτές ο άστεγος πληθυσμός μας. Ας ρίξουμε μια ματιά στα πεζοδρόμια, στις αυλές, στα οικόπεδα και παντού όπου χώρος ανοικτός υπάρχει. Και θα δούμε σ’ αυτά θέαμα απελπιστικό, τραγικό. Οικογένειες να δέρνονται από το ανοιξιάτικο κρύο και μικρά να σκεπάζονται με ένα λεπτό σεντόνι, αν υπάρχει κι’ αυτό. Οικογένειες, που δεν έχουν που να μαγειρεύουν κι’ άλλες να τρέφονται με ψωμί και ελιές, με σκόρδα και κρομμύδια…

***

Μόλις πάει η ώρα εννιά το βράδυ αρχίζει η κίνηση. Στα πεζοδρόμια τεντώνονται σχοινιά και κρεμιούνται σεντόνια και κουβέρτες. Σχηματίζεται ένα τετράγωνο και μέσα στήνονται κρεβάτια, ή κάτω στο τσιμέντο τοποθετούνται στρώματα. Και εκεί περνούν την νύχτα τους οι συμπολίτες, ενώ δίπλα τους το ερειπωμένο τους γεμίζει την ψυχή πόνο και θλίψι. Και ο ύπνος —όσο επιθυμητός κι’ αν είναι— δεν βαρύνει τα βλέφαρα. Τα μάτια δεν κλείνουν. Το σώμα και η ψυχή δεν ηρεμούν…

***

Στ’ αυτοκίνητα και σ’ άλλα τροχοφόρα κοιμούνται άλλοι. Στην στενόχωρη καρότσα συγκεντρώνονται τα μέλη μιας και περισσοτέρων οικογενειών. Και κει περνούν σχεδόν άγρυπνοι την νύχτα. Πολλοί μ’ αυτοκίνητο μεταφέρουν τα πράγματα σε πιο ανοιχτούς χώρους —έξω από την πόλι και εκεί, ατσίγγανοι πια, διανυκτερεύουν. Και το πρωί ξαναγυρίζουν στην πόλι, κοντά στα ερειπωμένα σπίτια τους, που αδυνατούν να τους στεγάσουν…

***

Οι αυλές και τα οικόπεδα παρουσιάζουν άλλο θλιβερό θέαμα. Μεταβλήθηκαν σε κατασκηνώσεις, σε πραγματικά στρατόπεδα πληγέντων οικογενειαρχών. Μικροί και μεγάλοι στρυμωγμένοι προσπαθούν να κλείσουν μάτι. Οι κλαυθμυρισμοί των μικρών και οι στεναγμοί των μεγάλων απομακρύνουν τον ποθητό ύπνο. Ατενίζουν το γαλάζιο άπειρο του ουρανού και χίλιες σκέψεις τους βασανίζουν. Το φαγητό της αύριο, η ανεργία, η αρρώστια…

***

Σε μερικούς χώρους έχουν στηθεί σκηνές. Και κάπως καλλίτερα περνούν εκείνοι, που στεγάζονται. Είναι σκηνές, που πρώτα έπρεπε να στεγάσουν τον φτωχό, τον άρρωστο, τον παράλυτο. Να δοθούν στον αδύνατο και τον περισσότερο κατεστραμμένο. Και επειδή δεν δόθηκαν σ’ αυτούς, γι’ αυτό βοά η κοινωνία και δικαιολογημένα παραπονείται.

***

Αλλά που θα στρέψη το μάτι του κανείς και δεν θα διαπιστώσει πρόχειρη εγκατάσταση στο ύπαιθρο, στα πεζοδρόμια, στις αυλές; Και που θα πάει και δεν θα γνωρίσει το δράμα των σεισμοπαθών της πόλεως μας, που αν και τόσες ημέρες πέρασαν δεν γνώρισαν ακόμα την κρατική επέμβαση, την αποστολή ενισχύσεων σε σκηνές, σε τρόφιμα, σε ριζικότερη και θετικότερη επέμβαση, παρά την ανταλλαγή τηλεγραφημάτων και μόνον; Ας ευχηθούμε πως πολύ γρήγορα οι αρμόδιοι του Κέντρου θα στρέψουν την προσοχή των και στα Τρίκαλα, γιατί υπέστησαν δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών, ζημιές, γιατί και οι κάτοικοί των υπήρξαν από τα τραγικότερα θύματα του φοβερού Εγκελάδου.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης