Δήμος Τρικκαίων

Ο Τίμιος Σταυρός, το αεροπορικό δυστύχημα και οι τεντιμπόηδες

9 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ… ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η συμπλοκή των κολυμβητών κατά την χθεσινή Κατάδυσιν. — Οδηγήθηκαν εις το αστυνομικό Τμήμα και μαζί με αυτούς και ο Τίμιος Σταυρός

Κατά την χθεσινή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Ληθαίο από της κεντρικής γέφυρας υπό του Σεβασμιότατου, δύο ομάδες κολυμβητών ήταν αντιμέτωποι και παρά το δριμύ ψύχος ανέμεναν την στιγμήν της τελικής ρίψεως Του διά να εισέλθουν εις τα νερά και τον ανεύρουν.

Μετά την ρίψη και λόγω των θολών νερών του ποταμού επόμενο ήτο οι κολυμβητές να… συμπλακούν υπό τα όμματα των εκατοντάδων συμπολιτών και των επισήμων, οι οποίοι παρακολουθούσαν την κατάδυση και μερικοί εξ’ αυτών να κτυπηθούν άσχημα.

Η συμπλοκή των διατάραξε την τάξη και απέδειξε μη σεβασμό προς την ιερότητα της τελετής, αποτέλεσμα δε τούτου υπήρξε να οδηγηθούν άπαντες οι κολυμβητές και των δύο ομάδων εις το Α’ Αστυνομικό Τμήμα και μαζί με αυτούς και ο… Τίμιος Σταυρός.

Ευτυχώς εις το Τμήμα τα πράγματα τακτοποιήθηκαν τόσο με την παράκληση του Σεβασμιότατου, όσον και με την επέμβαση του κ. Διοικητού της Διοικήσεως Χωροφυλακής και οι κολυμβητές αμφοτέρων των διεκδικούντων τον Σταυρό ομάδων συμφιλιώθηκαν και από κοινού περιέφεραν εις την πόλιν τον Σταυρό.

Εκείνο, το οποίον εις την περίπτωση αυτή έχει σημασία και αποτελεί πρωτοφανές εις τα χρονικά γεγονός είναι ότι διά πρώτη φοράν ο Τίμιος Σταυρός… οδηγήθηκε εις αστυνομικό Τμήμα και… κρατήθηκε επί… ημίσεια ώραν!!


ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ

ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ TO ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΟΠΕΡ ΟΔΗΓΕΙ

Θανατηφόρον Αεροτορικό δυστύχημα έλαβε χώρα χθες την 10 π.μ. στο αεροδρόμιο Φλαμουλίου με θύμα τον λοχαγό πυροβολικού Νικόλαο Τριαντάφυλλο ετών 30, άγαμο εκ Πάρου και υπηρετούντα ενταύθα.

Ο ατυχής Τριαντάφυλλος επέβη αεροσκάφους του ΕΠΑΡ χειριστής του οποίου ήτο ο ίδιος και άνευ άλλου συνεπιβάτου, προκειμένου να κάμει ορισμένη αναγνώριση.

Καίτοι αρμοδίως ουδέ μία πληροφορία επ’ αυτού μας παρεσχέθη, οι ιδιωτικοί πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος με τα τινά δευτερόλεπτα από της ανυψώσεώς του και οριζοντιώσεως κατέπεσε επί του εδάφους εκτός του αεροδρομίου ενσφηνωθέντος εντός αυτού του εμπροσθίου μέρους με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανασίμως ο ατυχής λοχαγός Τριαντάφυλλος, όστις και εξέπνευσε μετ’ ολίγον. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Α’ Σ. Στρατού μετέβη επί τόπου και εξέτασε τις συνθήκες υπό τας οποίας έγινε το δυστύχημα.

Η σορός του φονευθέντος δεν διεκομίσθει μέχρι χθες αργά τη νύκτα εις γενέτειρά του, εν αναμονή αφίξεως των οικείων.

Η είδηση του αεροπορικού τούτου δυστυχήματος γνωσθεισα εις την πόλιν μας συγκίνησε τους συμπολίτες διότι ο αείμνηστος λοχαγός Τριαντάφυλλος ήτο γνωστός και εξετιμάτο και ως αξιωματικός και ως &άνθρωπος διά τας αρετάς του.


Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Ο ΝΤΕΝΤΥ-ΜΠΟΫΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ

Θρασείς νέοι περιφέρονται την νύκτα και κακοποιούν γυναίκας. – Ζητείται η άμεσος λήψη αυστηρών μέτρων

Μας γράφουν από την Βασιλική Καλαμπάκας: Δυστυχώς τα «κατορθώματα- των τεντιμπόηδων των πόλεων έγιναν γνωστά και εις την νεολαία των χωρίων, η οποία εκτραπείσα κατά πολύ γίνεται αιτία πολλά να συμβαίνουν στα χωρία μας, φοβούμεθα δε μήπως γίνουν και χειρότερα, ένα εγκαίρως δεν ληφθούν μέτρα.

Και περιοριζόμαστε στο χωριό μας και την νεολαία αυτού.

Από καιρού συμβαίνουν γεγονότα εις βάρος γυναικών και απεδείχθη ότι δημιουργοί και ήρωες τούτων είναι μερικοί νέοι οι οποίοι αποτελούν την ομάδα των τεντιμπόηδων του χωριού μας.

Αυτοί μόλις νυχτώσει διασκορπίζονται ανά δύο—τρεις και επισκέπτονται οικίες και πάντα χώρο, όπου κοιμούνται έξω εις την αυλή, ή τα αλώνια —και όλοι έξω κοιμούνται την εποχή αυτή— οι κάτοικοι του χωριού και επιτίθενται κατά γυναικών. Συστάσεις και συμβουλές των τοπικών αρχών γενικώς προς τους νέους ουδέν αποτέλεσμα έχουν. Οι γυναίκες δε κατόπιν των κακοποιήσεων εις βάρος μερικών που έγιναν, δεν τολμούν να εξέλθουν στις γεωργικές των εργασίας, ή να κοιμηθούν την νύχτα στην αυλή της οικίας των, ή εις τα αλώνια και μποστάνια.

Παρακαλείται ο αστυνομικός σταθμάρχης Καλαμπάκας, όπως λάβει τα σχετικά μέτρα κατά των αναιδών τούτων τεντιμπόηδων, πληροφορούμενος τα ονόματα τούτων από τους παθόντας και την κοινοτική αρχή.

Και πιστεύομε ότι τα μέτρα αυτά θα ληφθούν

ταχέως, ώστε το κακόν να μη επεκταθεί και μη σημειωθούν και γεγονότα, δεδομένου ότι η αγνή στα ήθη και έθιμα κοινωνία του χωριού μας δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί τοιαύτες πράξεις εις βάρος των γυναικών, αλλά και πράξεις οι οποίες δηλητηριάζουν και την άλλην νεολαία του χωριού μας, η οποία απειλείται από τον τεντιμποϊσμό.


67ETHΣ ΕΠΕΣΕ ΜΕ TO ΠΟΔΗΛΑΤΟ TOΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ TOY ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗ

Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές Κυριακή ο 67ετής Κων)νος Δ. Μαραγκός, γεωργός, κάτοικος Τρικάλων. Ο ατυχής επέστρεφε περί την 10ην νυκτερινή ώρα εις την οικία του επιβαίνων ποδηλάτου. Ενώ διήρχετο την κατασκότεινη οδόν Ζηλευτής, έχασε τον προσανατολισμό του και το στερούμενο φανού ποδήλατο του εξετράπη της οδού και ανετράπη, με αποτέλεσμα να πέσει ο Μαραγκός εις παρακείμενο χάνδακα.

Η πτώση του υπήρξε μοιραία, διότι υπέστη θανάσιμο τραυματισμό εις ευαίσθητο σημείο της κεφαλής. Ουδείς διήλθε εκείθεν διά να αντιληφθεί το ατύχημα και να βοηθήσει τον τραυματισθέντα.

Ούτος ανευρέθηκε νεκρός υπό των οικείων του, οι οποίοι τον αναζητούσαν καθ’ όλη την νύκτα.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης