Δήμος Τρικκαίων

Οφέλη από την επιμόρφωση στελεχών του Δήμου Τρικκαίων

24 Μαΐου 2016
Επιμόρφωση στελεχών, εξωστρέφεια και καλές πρακτικές για την αντιμετώπισης ανεργίας, ήταν τα τρία σημαντικά οφέλη που αποκόμισαν υπάλληλοι του Δήμου Τρικκαίων. Μετέχοντας στο πρόγραμμα ΕRASMUS+ με τίτλο «Κοινωνική επιχειρηματικότητα» και με μηδενικό κόστος για τον Δήμο (η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Ι.Κ.Υ), οι 16 υπάλληλοι επιμορφώθηκαν στο Βερολίνο (από 8 μέχρι 22 Μαΐου 2016) σε θέματα κοινωνικής οικονομίας – επιχειρηματικότητας.

Ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει επιμόρφωση και ενίσχυση των γνώσεων των στελεχών, καθώς αυτή η διά βίου μάθηση αποτελεί «όπλο» στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Αντικείμενο των σεμιναρίων που παρακολούθησαν, ήταν η  εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στο ζήτημα της ανεργίας των νέων και των ευάλωτων ομάδων και την προώθηση δράσεων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Την κατάρτιση αυτή, ως φορέας υποδοχής,  ανέλαβε η μη κερδοσκοπική οργάνωση  OASE, η οποία υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και υποστήριξης, σε συνεργασία με τον φορέα ARGO MOBILITY που ανέλαβε τις επισκέψεις σε επιχειρήσεις, τις μετακινήσεις, τη διαμονή κ.λπ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης, συμμετείχαν 16  υπάλληλοι από τον Δήμο Τρικκαίων (ο οποίος ήταν ο επικεφαλής εταίρος για τον νομό μας), 6 από τον Δήμο Καλαμπάκας  και 3 από τον Δήμο Φαρκαδόνας.

Με την πραγματοποίηση του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι:

  1. Η εμβάθυνση της συνεργασίας των Δήμων του Νομού μας για την υλοποίηση Δράσεων.
  2. Η υιοθέτηση εξωστρεφούς πολιτικής από το Δήμο μας, με την ενεργό συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  3. Η ενημέρωση για εφαρμοσμένες πρακτικές σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Γερμανία, ώστε να ενθαρρυνθούν παρόμοιες δράσεις και στην περιοχή μας.

 

Από το γραφείο Τύπου

verolino