Δήμος Τρικκαίων

Οφέλη και δράσεις από τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urbact

18 Ιανουαρίου 2023

Στα οφέλη που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές συνεργασίας και στην ανάγκη για ενίσχυση των στρατηγικών σχεδιασμών για τη βιωσιμότητα των πόλεων, έδωσε έμφαση ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σε ημερίδα του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT Gr – Cy. Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 η Info Day που διοργανώθηκε, αφορούσε στην πρόσκληση για τα νέα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact IV.
Εν όψει αυτής της προγραμματικής περιόδου και ως αποτίμηση της προηγούμενης (Urbact IΙΙ), ο κ. Παπαστεργίου έδωσε έμφαση, τόσο στη διεύρυνση των συνεργασιών από τους Δήμους, όσο και στα οφέλη που προκύπτουν για τον σχεδιασμό και τις δράσεις στις πόλεις.
Μάλιστα ο Δήμος Τρικκαίων είχε και μια πρωτιά, καθώς ήταν ο μοναδικός από τους συμμετέχοντες Δήμους στο Urbact, που πήρε μέρος και μετείχε και στους 4 τύπους δικτύων του προγράμματος.
Αποκόμισε, δε, εμπειρία, τεχνογνωσία και οφέλη, για οποία ενημέρωσε τα στελέχη Δήμων και υπηρεσιών, ο ειδικός συνεργάτης κ. Χ. Καλλιάρας. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στην εμπειρία και στην υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς
– αντιμετώπιση της αστικής φτώχειας (Urbinclusion)
– υγιεινή διατροφή σε σχολεία και σχολικά κυλικεία (Biocanteens)
– ισότητα των δύο φύλων (Gender Landscape)
– ψηφιακού μετασχηματισμού (Digiplace)
– ενεργειακή μετάβασης (VillaWatt).

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης