Δήμος Τρικκαίων

Οι Δήμοι στηρίζουν έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία

14 Φεβρουαρίου 2022
Πρωτόκολλο συνεργασίας για σαφείς δράσεις υπέρ ΑμεΑ από ΚΕΔΕ – ΕΣΑμεΑ – Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Σταμάτης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία Γιάννης Βαρδακαστάνης, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου.
Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι:
α. η διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, δράσεις, μέτρα, προγράμματα και Σχέδια δράσης των Δήμων μέσω:
i) της ενσωμάτωσης σε αυτά των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»,
ii) της παροχής ενημέρωσης και κατάρτισης στο στελεχιακό δυναμικό τους, καθώς και στους τοπικούς επιχειρηματίες και εν γένει στους δημότες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
iii) της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων σχετικής αξιολόγησης των πολιτικών, δράσεων, μέτρων προγραμμάτων κ.λπ. αυτών στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
β. ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
γ. η καθιέρωση διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης των Δήμων με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, όπως επιτάσσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Οι δράσεις που θα αναληφθούν αφορούν, ενδεικτικά, τους παρακάτω τομείς:
• Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας,
• βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού, δομημένου και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος,
• παροχή υπηρεσιών που καταπολεμούν τη φτώχεια, προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση, την κοινωνική ένταξη και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,

• διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας,
• βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης πολιτικής προστασίας στους πολίτες με αναπηρία.
Ο σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η σταδιακή επίτευξη της πλήρους και ισότιμης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ΑμεΑ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η εμπλοκή και κινητοποίηση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της τοπικής κοινωνίας.
Οι δράσεις που θα αναληφθούν θα εξασφαλίσουν διασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους αυτονομία, θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή τους άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και θα τους εξασφαλίσουν καθολικά την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση ισότιμα με τους άλλους πολίτες.
Απώτερος σκοπός είναι να αρθούν όλα τα εμπόδια που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και όλων των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ της ΚΕΔΕ και με δυνατότητα ανανέωσης από το επόμενο, έχει κοινωφελή και αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν περιέχει οικονομικό αντικείμενο.
Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου επίσης παρέστησαν οι: Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης, η Β’ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Μαρίλυ Χριστοφή (ως εκπρόσωπος του Προέδρου κ. Στεφανίδη), η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Πολιτικών της Τ.Α. της ΚΕΔΕ Χρύσα Μανάρα, το μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και στέλεχος της ΚΕΔΕ Γεράσιμος Φεσσιάν, ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ Βασίλης Κούτσιανος, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ Γιάννης Μοσχολιός και η Εβελίνα Καλλιμάνη, στέλεχος της ΕΣΑμεΑ.