Δήμος Τρικκαίων

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο Τρικκαίων

20 Σεπτεμβρίου 2019

Τρεις εντεταλμένους συμβούλους για ισάριθμους τομείς της δραστηριότητας του Δήμου Τρικκαίων, όρισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Με απόφασή του, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σοφία Αλεστά, Μιχάλης Λάππας και Χριστόφορος Ρόμπος αναλαμβάνουν αμισθί την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων.
Αναλυτικά:
Η κ. Σοφία Αλεστά ορίζεται Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, με αρμοδιότητες:

1) την επίβλεψη για την εύρυθμη λειτουργία :
α) Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας,
β) Του Κέντρου Πληροφόρησης επισκεπτών (info point) του Δήμου.
2) Την προώθηση πολιτικών, προγραμμάτων δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη του Τουρισμού στα όρια του Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

Ο κ. Μιχάλης Λάππας ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού & Νεολαίας, με αρμοδιότητες:
1) Την επίβλεψη για την εύρυθμη λειτουργία :του Γραφείου Εθελοντισμού & Νεολαίας,
2) Την εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

 

 

Ο κ. Χριστόφορος Ρόμπος ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος Λαϊκών Αγορών, με αρμοδιότητες :

1) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας τους και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, καθώς και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών
2) Την υπογραφή των αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,
3) Την συγκρότηση των Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
4) Τη μέριμνα και την εποπτεία για την είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους αντιδημάρχους, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων της αρμοδιότητάς τους.

Από το γραφείο Τύπου