Δήμος Τρικκαίων

Οι παραιτήσεις Δ.Σ., τα διατηρητέα και ο περίβολος του Δημαρχείου

26 Νοεμβρίου 2020

ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΣ

Στον «Ταχυδρόμο» του Βόλου ανεγράφησαν τα κατωτέρω σχετικώς με τας παραιτήσεις και απολύσεις των δημοτικών Συμβούλων εις τον Δήμον μας.

«Προ ημερών δημιουργήθηκε στην πόλη Τρίκαλα, η εντύπωση, ότι επίκεινται απολύσεις δημοτικών συμβούλων δια να αλλοιωθεί η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφορμή διά να σχηματισθεί η εντύπωση αυτή υπήρξε ματαιωθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν συστάσεως του Νομάρχη προς τον πρόεδρο του σώματος. Οι λόγοι τους οποίους η Νομαρχία προέβη εις την ενεργεία κρατήθηκαν τότε μυστικοί. Το γεγονός δε αυτό υπήρξε και η κυριότερη αιτία να κυκλοφορήσουν πολλές διαδόσεις.

Ο Νομάρχης Λυγεράκης ο οποίος ρωτήθηκε σχετικώς βεβαίωσε, ότι τίποτε άλλο δεν πρόκειται να συμβεί στον Δήμο πέραν των μεταβολών που έγιναν μέχρι σήμερα και οι όποιες αφορούν αντικατάσταση παραιτηθέντων ή τιμωρηθέντων δημοτικών συμβουλών.

Προ μηνών η Νομαρχία κάλεσε σε απολογία 4 δημοτικούς συμβούλους διά πράξεις, οι οποίες δεν είχαν σχέση με την ενάσκηση των καθηκόντων των. Εκ τούτων οι δύο υπέβαλαν τις παραιτήσεις από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, χωρίς να υποβάλουν τις απολογίες των του τρίτου η απολογία εκρίθη επαρκής και στον τέταρτο επεβλήθη ποινή αργίας. Οι παραιτηθέντες αντικαταστάθηκαν αμέσως, επέκειτο δε και η απόλυση του τιμωρηθέντος. Επειδή όμως καθυστέρησε η δημοσίευση του σχετικού διατάγματος, έληγε δε η επιβληθείσα εις αυτόν η ποινή την παραμονή της ματαιωθείσης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η Noμαρχία δια να αποφευχθούν συζητήσεις κατά την διάρκεια τού Δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες θα ηδύναντο να δημιουργήσουν ανεπιθύμητα ζητήματα, συνέστητε, την ματαίωση της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όπερ και εγένετο. Μετά λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και η αντικατάσταση του συμβούλου τούτου διά του Π. Σιτέλα.

Άλλη μεταβολή, βέβαιοί η Νομαρχία, δεν πρόκειται να γίνει εις το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως μας».


Τα διατηρητέα μνημεία στην πόλη και νομό μας το 1965

Με απόφαση του υπουργού της Προεδρίας της Κυβερνήσεως το 1965, χαρακτηρίζονται ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι στο νομό Τρικάλων:

1) Τα εντός της πόλεως Τρικάλων λείψανα της αρχαίας πόλεως Τρίκκης (Ασκληπιείο).

2) Το ψηφιδωτό δάπεδο νάρθηκος παλαιοχριστιανικής βασιλικής κατά τον αυχένα μεταξύ του «Κάστρου» και του λόφου του Προφήτου Ηλία εις Τρίκαλα.

3) Τα λείψανα του αρχαίου οχυρού Αθήναιον, επί κορυφής υπεράνω του χωρίου Πύλη (Πόρτο Ποζάρ).

4) Το βυζαντινών χρόνων φρούριο «Κάστρο» Β.Δ. του χωρίου Γριζάνο.

5) Τα ερείπια του βυζαντινού ναού προς νότο και εις απόσταση 2 χιλιομέτρων του χωρίου Ζάρκο, παρά την εθνική οδό και την αρχήν της εις Ζάρκο αγούσης οδού.

6) Οι εντός της πόλεως των Τρικάλων μεταβυζαντινοί ναοί της Φανερωμένης, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου.

Διά της αυτής αποφάσεως χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί χώροι οι κάτωθι εις τον νομό Τρικάλων:

1) Τα αρχαία τείχη και ο εντός και παρ’ αυτά χώρος της αρχαίας πόλεως Πελινναίου ή Πέλιννα, κατά την θέση «Παλιογαρδίκι» και «Ζόρι Παπά», βορείως του χωρίου τούτου αρχαίος τύμβος (Μαγούλα).

2) Τα τείχη και άλλα αρχαία λείψανα επί του υψώματος Μικρό Βουνό, ύπερθεν του χωρίου Κλοκωτός, αποδιδόμενα εις την αρχαία πόλη Φαρκαδόνα.

3) Δύο αρχαίες ακροπόλεις «Κάστρα» παρά το χωρίον Νεοχώριον (αρχ. Οιχαλία).

4) Τα εις την περιοχή των χωρίων Αγριλιά (Π. Σμόλια) και Νέα Σμόλια τρία «Κάστρα», ήτοι αρχαίες ακροπόλεις, εν θέσει «Βροντισμένη», «Κάστρο της Ωριάς» και παρά τον οικισμό Κουμαριά.

5) Το ύψωμα του Προφήτου Ηλία, ύπερθεν του χωρίου Ζάρκο, εφ’ ου αρχαία πολυγωνικά τείχη και άλλα λείψανα της αρχαίας πόλεως Φραυττού.

6) Ο ΝΔ του Χωρίου Ζάρκο γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού, γνωστός από το όνομα «Πλατειά Μαγούλα».

7) Τα λείψανα αρχαίας πόλεως (Φήκα) επί υψώματος παρά το χωρίον Φήκη (Βαρυμπόπη).

8) Αρχαία λείψανα και τάφοι παρά το χωρίον Καλόγηροι.

9) Αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Πιάλεια (Λεπενίτσα) και Ξυλοπάροικον, αποδιδόμενα εις την αρχαία πόλη Πιάλεια και δη το ύψωμα «Παλιόκαστρο» (ύψ. 400 μ.) και τα εν τη κάτωθεν αυτού θέση «Φτελιά» αρχαία λείψανα.

19) Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Οξύνεια (Μερίτσα).

11) Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Διάλεκτό (Σκούμπος) (Φαλώρειος).

13) Τα αρχαία λείψανα επί υψώματος (720μ.) μεταξύ των χωρίων Σαρακίνα και Διάβα (Πρεβέντα).

14) Τα αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Νικλίτσι και Μεγάρχη.

15) Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Ελάτη (Τύρνα), αποδιδόμενα εις την αρχαία πόλη Ποίτνεον.

16) Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Αρδάνι, βορείως των Τρικάλων.

17) Το ύψωμα «Καστρί», νοτίως του χωρίου Πηνειός (Ζάρκο Μαρί) και κατά την δεξιά όχθη του Πηνειού, εις τα όρια των νομών Τρικάλων και Λαρίσης, εφ’ ου τείχη της αρχαίας πόλεως Άστραγος. Επί πλέον η παρά την όχθη του Πηνειού Πεδινή λωρίς, δυτικώς του υψώματος μέχρι της θέσεως Μύτικας, η περιοχή του ναού Αγ. Ταξιάρχη και η ανατολικώς του υψώματος πεδινή λωρίς μέχρι του Αγίου Γεωργίου.


Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Το 1974 όταν είχε αναλάβει ως υπηρεσιακός Δήμαρχος ο Μιχαήλ – Άγγελος Κυριαζής είχε σταλεί επιστολή προς τις τοπικές εφημερίδες για τον περίβολο του Δημαρχείου, η οποία είχε ως εξής:

Κύριε Διευθυντά,

Αφού οι αρμόδιες αρχές δεν ενδιαφέρονται όσον αφορά στην επικρατούσα κατάσταση στον περίβολο του Δημαρχιακού μεγάρου σας παρακαλούμε θερμώς να συνηγορήσετε διά της εφημερίδος σας ώστε να λείψει η κατάσταση η οποία επικρατεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβόλου του Δημαρχιακού μεγάρου.

Συγκεκριμένως να παύση να είναι «γκαράζ» αυτοκίνητων και τινών «προνομιούχων» γιωταχήδων το νοτιοανατολικό τμήμα του περιβόλου του Δημαρχικού μεγάρου, να «ξηλωθεί» το υπόστεγο το οποίον εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα αυτά και μόνον, και να γίνει και στο τμήμα αυτό πρασιά όπως και στο υπόλοιπο μέρος του περιβόλου.

Η παράλειψη αυτή και η καθυστέρηση τακτοποιήσεώς της είναι ασυγχώρητος τώρα μάλιστα που εμπρός εις το Δημαρχείο υψούται το μεγαθήριο του αναθέματος των επί δικτατορίας δημοτικών αρχόντων.

Πέραν των ως άνω πρέπει να επανέλθει εις την κανονική του θέση το κράσπεδο της οδού Καποδιστρίου το οποίο μετατοπίστηκε σε βάρος του πεζοδρομίου, μόνον και μόνον δια να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και να πλακοστρωθεί και το πεζοδρόμιο της πλευράς αυτής.

Ευχαριστώ διά την φιλοξενία

Π.Γ.


ΘΑ ΠΕΡΙΦΡΑΧΘΗ Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Εις απάντηση επιστολής δημοσιευθείσης εις το χθεσινό φύλλο μας ο κ. Δήμαρχος μας γνωρίζει:

Εις απάντηση δημοσιεύματος σας εν σχέσει προς την διαμόρφωσιν του περιβόλου του Δημαρχείου, έχουμε την τιμή να γνωρίσουμε ότι ο περίβολος του Δημαρχιακού μεγάρου θα περιφραχθεί εντός του κατά το δυνατόν συντομότερου χρόνου, μετά την πρόκριση του οριστικού σχεδίου διά την διαμόρφωση του χώρου του περιβόλου.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

ΜΙΧΑΗΛ—ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης