Δήμος Τρικκαίων

Οι ποδηλατάδες και οι ταξιτζήδες

15 Απριλίου 2021

Τα μοτοποδήλατα

Στις αρχές Μαρτίου του 1965 η τότε κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων. Αυτά τα μέτρα εάν τελικώς εφαρμοστούν, θα πλήξουν πρώτον καίρια την πλέον πολυάνθρωπο τάξη βιοπαλαιστών —ασχολούμενων κυρίως με την συντήρηση των ποδηλάτων, διάθεση κλπ. Δεύτερον, θα καταφέρουν θανάσιμο πλήγμα εις χιλιάδας επαγγελματίας και αγρότες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το μοτοποδήλατο ως αναπόσπαστο εξάρτημα της κυρίας των εργασίας.

Προς τι λοιπόν η αναστάτωση με την καθιέρωση πληθώρας πιστοποιητικών διά την οδήγηση των μοτοποδηλάτων; Ήρκεσε η εξαγγελία των μέτρων και η αντίδραση υπήρξε καταλυτική: πλήρης μαρασμός του επαγγέλματος, απροθυμία των ενδιαφερομένων να εμπλακούν στην συγκέντρωση των απειραρίθμων πιστοποιητικών.

Ο ισχυρισμός ότι τα «μέτρα» λαμβάνονται προς κατοχύρωση της ασφάλειας των πεζών δεν αντέχει εις σοβαρά κριτική.

Η στατιστική του υπουργείου Δ. Τάξεως ομιλεί εύγλωττα: «Ατυχήματα παντός τύπου αυτοκινήτων 78,47%. Ατυχήματα από μοτοποδήλατα και λοιπά δίτροχα ποσοστό 1,57% Σιδηρόδρομος 19,96%.

Πρόκειται λοιπόν περί ασήμαντου ποσοστού ατυχημάτων το οποίον θα υποβιβαστεί περαιτέρω διά να μηδενιστεί τελικώς αρκεί να περιοριστεί ελαφρώς το όριο ταχύτητας.

Όλα τα άλλα πιστοποιητικά κλπ, ενώ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΣ και τους επαγγελματίες και τις απειραρίθμους χιλιάδες βιοπαλαιστών επαγγελματιών, την στρατιά πλανοδίων μικροπωλητών ως επίσης ακόμη και αγροτών, ουδένα εξυπηρετούν. Αντιθέτως δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα οξύτατα μάλιστα.

Ας αποφύγει κατά συνέπεια η κυβέρνηση μίαν τοιαύτης εκτάσεως αναταραχή και κοινωνική αδικία.


Οι έμποροι ποδηλάτων Θεσσαλίας

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ αι πολλαί διατυπώσεις ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Επιτροπή εμπόρων επαγγελματιών ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων Βόλου, Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας αποτελούμενη εκ των, Νικ. Πολύζου, Νικ. Γκοργκόλη, Δημ. Καρυά και Δημ. Δημοπούλου επεσκέφθη προ εβδομάδος τον υπουργό Εμπορίου κ. Τζων Γκλαβάνη και ανέπτυξε εις αυτόν τα απασχολούντα τον κλάδο των θέματα.

Συγκεκριμένα η επιτροπή ζήτησε όπως ο κ. Γκλαβάνης εισηγηθεί στους αρμοδίους υπουργούς Συγκοινωνιών και Εσωτερικών την ανάκληση ή έστω την τροποποίηση της υπ’ αρ. Η/163117 κοινής αποφάσεως των, επί τω τέλει όπως το μεν απλοποιηθεί το σύστημα της υγειονομικής εξετάσεως των υποψηφίων αγοραστών, το δε όπως απαλειφθεί η διάταξη περί εκδόσεως πιστοποιητικού διαγωγής αυτών παρά της αστυνομικής Αρχής.

Τέλος η επιτροπή ζήτησε όπως τροποποιηθεί η διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διά της οποίας ορίζεται ως ανώτατο όριο ταχύτητος των μοτοποδηλάτων εκτός κατοικημένης περιοχής τα 40 χιλιόμετρα, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι παμπάλαια φορτηγά αυτοκίνητα επιτρέπεται να τρέχουν με 70 χιλιόμετρα την ώρα διά δε τα Ι.Χ. ουδέν απολύτως όριο υφίσταται.

Η άνισος αυτή μεταχείριση πρέπει να εκλείψει εάν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα μοτοποδήλατα εκ κατασκευής εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να υπερβούν την ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Την επομένη, επιτροπή των αυτών έμπορων επαγγελματιών ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων αποτελούμενη εκ των Νικ. Πολύζου, Χρ. Πιπικάκη, Δημ. Καρυά, Δημ. Δημόπουλου, Νικ. Γκοργκόλη και Μεν. Φιλιππιτζή επεσκέφθη τον υπουργό Συγκοινωνιών Σ. Αλλαμανή και ανέπτυξε τα αυτά ως άνω αιτήματα του κλάδου των. Αμφότεροι οι υπουργοί επέδειξαν κατανόηση και υπεσχέθησαν να μελετήσουν τα εις αυτούς υποβληθέντα σχετικά υπομνήματα προκειμένου να δώσουν τις ενδεικνυόμενες λύσεις.


Τις πρωινές ώρες προχθές

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΑΞΙΤΖΗ ΔΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΓΩΓΙ

Το επεισόδιο έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η παρέα κάλεσε το ταξί να τους μεταφέρει απ’ το κέντρο «Πράσινη Γωνιά» στ’ «Αστέρια» για να συνεχίσει προφανώς το γλέντι εκεί. Κι’ ο ταξιτζής —ο Αθ. Ζυγογιάννης— τους μετέφερε πρόθυμα. Κι’ όταν έφτασαν στ’ «Αστέρια» ζήτησε τ’ αγώγι, 25 δρχ. έκανε. Η παρέα έφερε αντιρρήσεις. Μόνο 20 έδιναν. Εκείνος επέμεινε.

Είναι άγνωστο τι διαμείφθηκε. Γεγονός είναι ότι ένας απ’ την παρέα, ο Χ.Γ.Χ., κάτοικος Τρικάλων επετέθη κι’ κτύπησε τον ταξιτζή. Και χθες ομοφωνία Ανακριτού και Εισαγγελέως προφυλακίσθηκε κατηγορούμενος επί απλή σωματική βλάβη και εξυβρίσει, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 4000)59 περί τεντιμποϊσμού.

Εξ αφορμής επιθέσεως και βιαιοπραγίας δύο νεαρών ατόμων εναντίον του οδηγού αγοραίου Αθανασίου Ζυγογιάννη, καθώς επίσης και άλλων παρομοίων προσφάτων περιστατικών σε βάρος μελών του, το Σωματείο αγοραίων αυτοκινήτων Τρικάλων, διά την προστασία της σωματικής ακεραιτότητας και της ζωής των μελών του, θεωρεί υποχρέωση του να απευθυνθεί και δημοσίως προς τις Αρχές, διά να στηλιτεύσει τις επιθέσεις αυτές και να ζητήσει την λήψη μέτρων προστασίας των.

Το σωματείο αγοραίων αυτοκινήτων Τρικάλων επισημαίνει το γεγονός ότι διάφορα άτομα του ποιου των βιαιοπραγησάντων ως άνω νεαρών χρησιμοποιούνταν ονοματεπώνυμα ευυπολήπτων συμπολιτών, καλούν νύκτωρ από τηλεφώνου ταξί να τους μεταφέρει εις διάφορα κέντρα διασκεδάσεως. Ταύτα πολλάκις αρνούνται να πληρώσουν δημιουργούν φασαρίας και επεισόδια, προκαλούν και ενίοτε επιτίθενται και βιαιοπραγούν.

Εάν οι Αρχές δεν λάβουν μέτρα προστασίας των οδηγών αγοραίων αυτοκινήτων, οι τελευταίοι αυτοί θα αναγκαστούν διά λόγους αυτοπροστασίας, να διακόψουν τις διανυκτερεύσεις των στην «πιάτσα».

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης