Δήμος Τρικκαίων

Οι πολίτες του Δήμου Τρικκαίων συνδιαμορφώνουν την Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με τους πολίτες και ζητά τη γνώμη τους για να σχεδιάσουν δράσεις για την Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη. Ως γνωστόν, ο Δήμος Τρικκαίων εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της ΕΕ μέχρι το 2030.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

 

Αυτό σημαίνει σειρά δράσεων, που θα αποσκοπούν στο να μηδενίσουν σταδιακά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και, επίσης, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Στη συνέχεια, οι δράσεις αυτές θα επισημοποιηθούν με την υπογραφή του Κλιματικού Συμβολαίου, ανάμεσα στον Δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς, που θα δεσμευτούν για την υλοποίησή τους.

Έτσι, ο Δήμος Τρικκαίων στρέφεται στους πολίτες ζητώντας τη γνώμη τους, την ιεράρχηση βασικών ενεργειών που μπορούν να γίνουν, για να υλοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα.
Η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής διαβούλευσης που ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 με ορίζοντα το τέλος του έτους. Σε αυτή τη διαβούλευση, οι πολίτες καλούνται να εκφέρουν γνώμη για σειρά ενεργειών που προτιμούν. Ενδεικτικά θα κληθούν να απαντήσουν, εκτός από τις γενικές ερωτήσεις για το περιβάλλον, αν απαιτείται η όχι η Δημιουργία δημοτικής Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, η Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Ενέργειας, η Ανάπτυξη ενιαίου και έξυπνου δικτύου διαχείρισης ΑΠΕ, η Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, η Ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, η Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πόλης, η Εγκατάσταση δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Καθώς και πολλές άλλες επιλογές που αποτυπώνουν το πώς θα πορευθεί ο Δήμος και τα Τρίκαλα όλα τα επόμενα χρόνια συνολικότερα για το περιβάλλον.

Από το γραφείο Τύπου