Δήμος Τρικκαίων

Οικονομική παρέμβαση του Δήμου Τρικκαίων για σχολεία - καθαρίστριες

7 Μαρτίου 2019

 

Με 50.000€ από ίδιους πόρους ο Δήμος Τρικκαίων επιλύει προβλήματα που ανέκυψαν στη σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα, με βάση την πρόσφατη κακοκαιρία και με δεδομένη τη συνεχή προσοχή που δόθηκε σε όλα τα επίπεδα για την καλή λειτουργία των σχολείων, είναι απαραίτητο να καλυφθούν τα πρόσθετα έξοδα. Ταυτοχρόνως – και αυτό είναι πολύ σημαντικό -, ο Δήμος Τρικκαίων παρεμβαίνει και σε ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα: αυτό, της πληρωμής καθαριστριών με σύμβαση, που εργάζονται στον Δήμο, εξασφαλίζοντας συνθήκες υγιεινής για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Και για τα δύο μείζονα ζητήματα, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στις 6 Μαρτίου 2019 αποφάσισε να χορηγήσει από πόρους του Δήμου, ποσό 50.000€ στις Σχολικές Επιτροπές. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί πλήθος εξόδων που ανέκυψαν από την κακοκαιρία (π.χ. πληρωμή πρόσθετων καυσίμων, απαραίτητης μη προγραμματισμένες  εργασίας) αλλά και στις καθαρίστριες που έχουν καθυστερήσει να πληρωθούν από το κράτος. Ο Δήμος Τρικκαίων, σε αυτό ειδικά το ζήτημα, έχει επιδείξει πρόσθετη μέριμνα, επιλύοντας τα θέματα μισθοδοσίας, στηρίζοντας τις εργαζόμενες και εξασφαλίζοντας την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

 

Από το γραφείο Τύπου