Δήμος Τρικκαίων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

16 Ιανουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1.Τεχνική έκθεση_signed

2.Προϋπολογισμός_signed

3.Τιμολόγιο_signed

4.ΕΣΥ_signed

5.ΣΑΥ_signed

6.ΦΑΥ_signed

16-1-23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

16-1-23 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

16-1-23 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

espd-request-v2 (1)

ΕΕΕΣ_signed