Δήμος Τρικκαίων

Ολοκληρώνονται Πράξεις Εφαρμογής σε Μπάρα - Αλώνια Μπάρας

23 Αυγούστου 2016
Μια ακόμη εκκρεμότητα για ιδιοκτησίες στην περιοχή της Μπάρας και στα Αλώνα Μπάρας, κλείνει σταδιακά ο Δήμος Τρικκαίων.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση της

Πράξης Εφαρμογής της νεοεντασσόμενης περιοχής «Μπάρα – Αλώνια Μπάρας», που εκκρεμεί πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, πρέπει να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «έπειτα από την επεξεργασία των ενστάσεων και των δηλώσεων ιδιοκτησίας, που υποβλήθηκαν κατά την 4η Ανάρτηση, αλλά και των νέων δεδομένων που προέκυψαν, καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες αφού λάβουν γνώση των στοιχείων της Ανάρτησης έτους 2016 Πράξης Εφαρμογής « Μπάρα-Αλώνια Μπάρας », (πίνακες και διαγράμματα), στα οποία περιλαμβάνεται  αποτύπωση, κτηματογράφηση και τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της περιοχής αυτής, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από 01-09-2016 έως 16-09-2016. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές».
Πληροφορίες δίνονται στο Δημαρχείο, οδός Ασκληπιού 18, 2ος όροφος, Γραφείο 6, καθημερινά 11:00 π.μ.–13:00 π.μ.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και γίνει η οριστική ανάρτηση από την Περιφέρεια, προκύπτει διπλό όφελος για τους πολίτες.
Το ένα, ότι θα οριστικοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους και, επομένως, θα μπορούν να προβούν σε κάθε είδους συναλλαγές με αυτές. Το δεύτερο, ότι θα μπορεί ο Δήμος να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής στις εν λόγω περιοχές, βελτιώνοντας τις συνθήκες οίκησης.
Σημειώνεται ότι, αυτή η περιοχή, είναι μια από τις πέντε Πράξεις Εφαρμογής, τις διαδικασίες για τις οποίες ξεμπλόκαρε ο Δήμος Τρικκαίων από την αρχή της νέας διοίκησής του.

Από το γραφείο Τύπου