Δήμος Τρικκαίων

Όμορφα, πράσινα Τρίκαλα

Ομορφότερα τα Τρίκαλα, από τις παρεμβάσεις και τις φυτεύσεις των υπαλλήλων του τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας (Δ/νση Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας) του Δήμου Τρικκαίων.

Ομορφότερα τα Τρίκαλα, από τις παρεμβάσεις και τις φυτεύσεις των υπαλλήλων του τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας (Δ/νση Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας) του Δήμου Τρικκαίων.

Ολόκληρο το 2015 συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις, με φυτεύσεις και διαμορφώσεις χώρων, με αποτέλεσμα, συγκεκριμένα της σημεία, κόμβοι, δρόμοι, πλατείες, να έχουν αποκτήσει μια πολύ όμορφη εικόνα. Αναλυτικά, για το 2015 έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

ΧΩΡΟΣ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΟΔΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΕΝΔΡΑ: ΜΑΝΩΛΙΕΣ, ΜΟΥΡΙΕΣ, ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΑ,
ΦΩΤΙΝΙΕΣ, ΠΡΟΥΝΟΙ, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΕΣ, ΤΙΛΙΑ κ.λ.π.ΘΑΜΝΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΒΙΒΟΥΡΝΑ, ΒΕΙΓΓΕΛΕΣ, ΦΟΡΣΙΘΙΑ
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΑ, ΝΑΝΤΙΝΕΣ, ΜΑΩΝΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ,
ΤΟΥΓΙΕΣ, ΣΠΕΙΡΑΙΕΣ, ΥΠΕΡΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΕΣ κ.λ.π.
356

828

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΔΕΝΔΡΑ: ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΑ, ΜΟΥΡΙΕΣ,
ΜΑΝΩΛΙΕΣ, ΦΩΤΙΝΙΕΣ, ΠΡΟΥΝΟΙ,
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΕΣ, ΤΙΛΙΑ, KEΡΛΕΤΕΡΙΕΣ, ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ κ.λ.π.ΘΑΜΝΟΙ: ABΕΛΙΕΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ, ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΑ, ΒΙΒΟΥΡΝΑ,
ΦΟΡΣΙΘΙΑ, ΒΕΙΓΓΕΛΕΣ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑ, ΛΕΒΑΝΤΙΝΕΣ,
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΑ, ΝΑΝΤΙΝΕΣ, ΜΑΩΝΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ
ΤΟΥΓΙΕΣ, ΣΠΕΙΡΑΙΕΣ, ΥΠΕΡΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΕΣ κ.λ.π.
76

2092

3 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΠΑΝΣΕΣ, ΚΑΤΗΦΕΣ, ΦΩΤΙΑ, ΠΡΙΜΟΥΛΑ, ΜΟΛΟΧΑ,
ΓΡΥΦΑΛΛΟ, ΑΛΙΣΣΟ, ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΠΕΤΟΥΝΙΑ, ΒΙΓΚΟΝΙΑ,
ΕΡΩΤΑΣ, ΣΕΡΦΙΝΙΑ, ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ, ΛΑΝΤΑΝΑ,
ΝΕΡΑΓΓΟΥΛΑ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ,
ΠΕΛΑΡΓΟΝΙ, ΠΕΝΤΑΣ, ΒΕΡΒΕΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΕΛΛΑ,
ΓΚΑΟΥΡΑ, ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΑ.
30.000
4 ΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ 6
ΚΕΡΛΕΤΕΡΙΕΣ 6
5 Κ.Δ.Α.Π. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΠΕΙΡΑΙΕΣ 3
ΦΟΡΣΥΘΙΑ 3
ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ 3
ΠΟΥΠΟΥΛΑ 2
6 ΠΑΡΚΟ ΑΗΓΙΩΡΓΗ ΚΕΡΛΕΤΕΡΙΕΣ 4
7 ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ 2
8 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑΞΟΣ 1
ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ 3
9 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ 20
10 ΡΙΖΑΡΙΟ (Αρχεία του
Κράτους και Ηρώο)
ΚΕΡΛΕΤΕΡΙΑ 1
ΔΑΦΝΗ 1
11 ΟΔΟΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ 2