Δήμος Τρικκαίων

Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στον Δήμο Τρικκαίων

16 Οκτωβρίου 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό Κέντρο)

Ταχ. Κώδικας : 42131

Πληροφορίες  :Δαλανίκα Μαρία

Τηλέφωνο  :   2431353519

EMAIL:    [email protected]

 

 

 

Τρίκαλα  16-10-2017

 

Αριθ.Απόφασης 1533

Αριθ. Πρωτ. 55431

 

 

 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας εφημεριών και διανυκτερεύσεων  των φαρμακείων και ωραρίου Φαρμακαποθηκών  του Δήμου Τρικκαίων».

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη:

1.Την παρ. 6 του άρθρου 94 στοιχείο 35 και την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010  ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α)

 1. Το άρθρο 22 του Ν. 1483/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το άρθρο 9 του Ν. 1963/91 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011.
 4. Το με αριθ. πρωτ. 274 /30-12-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 5. Την αριθ. ΔΥΓ3(β) Γ. Π. οικ. 109282/7-10-11 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Την αριθ. ΔΥΓ3(β) Γ, Π. οικ. 124531/9-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 7. Την αριθ. ΔΥΓ3(β) Γ, Π. οικ. 129050/22-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και     Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 8. Το με αριθ. Πρωτ.52603 /03-10-2017 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Τρικάλων.
 9. Το με αριθ. Πρωτ.52919 /04-10-2017 έγγραφο του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ν. Τρικάλων.

11.Την ανάγκη για την καλύτερη  εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων & Φαρμακαποθηκών του Δήμου Τρικκαίων για το έτος  2017-2018 ως εξής:

 

ΩΡΑΡΙΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    από 15-10-2017 έως 01-04-2018

Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή :
Πρωί 08:00  –  13:30

Απόγευμα 17:00  –  20:30

Τρίτη – Πέμπτη: Πρωί 08:00 – 14:30

Απόγευμα Τρίτης – Πέμπτης κλειστά. ( Ανοιχτά μόνο τα εφημερεύοντα).

 1. ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   από 02-04-2018 έως 14-10-2018

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή:
Πρωί     08:00 – 13:30
Απόγευμα  17:30 – 21:00

Τρίτη – Πέμπτη:  08:00 έως 14:30

Απόγευμα  Τρίτης –Πέμπτης κλειστά.

Σάββατο  κλειστά. ( Ανοιχτά μόνο τα εφημερεύοντα).

 

 1. Οι εφημερίες – διανυκτερεύσεις έχουν ως εξής:

 

Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή – Κυριακή

– Ένα  (1) φαρμακείο  από  08:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ.και 17:00 μ.μ έως 08:00 το πρωί  της  επόμενης

– και ένα (1) φαρμακείο παράλληλα με το πρώτο από  08:00 π.μ  έως 24:00 μεσάνυχτα

συνολικά δύο (2) φαρμακεία.

Τρίτη-Πέμπτη

– 2 Φαρμακεία συν 2 προστέθηκαν από 5.00μμ-10.00μμ σύνολο (4)φαρμακεία

Σάββατο :

– Δυο (2) φαρμακεία όπως κάθε μέρα συν

– Δεκατέσσερα (14) φαρμακεία από  08:00 έως  14:00 μ.μ.

συνολικά δεκαέξι (16) φαρμακεία.

– Eνα (1) φαρμακείο από  08:00 έως  14:00 μ.μ και από  17:00 έως 08:00 της επόμενης  ημέρας

–  και ένα (1) φαρμακείο παράλληλα με το πρώτο από 08:00 π.μ. έως 24:00μ.μ.

Οι πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης  των φαρμακείων συντάσσονται με ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Τρικάλων και είναι δεσμευτικοί για τα περιλαμβανόμενα σε αυτούς μέλη.

Σε κάθε φαρμακείο πρέπει να αναρτάται με ευθύνη του καταστηματάρχη ο πίνακας των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα με σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης και περίληψη αυτής να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα.

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή :

Πρωί 08:00 – 13:30

Απόγευμα

17:00 – 20:30  (Χειμερινό)

17:30 – 21:00 (Θερινό)

 

Τρίτη – Πέμπτη:

08:00 – 14:30

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ