Δήμος Τρικκαίων

Οργάνωση και συντονισμός για καλύτερες υπηρεσίες από το Κέντρο Κοινότητας Δ. Τρικκαίων

1 Δεκεμβρίου 2021

 

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων στους πολίτες, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας των στελεχών του, με στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα.
Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Ρομά Δ. Τρικκαίων.
Σε αυτή έγινε παρουσίαση και συζήτηση για πλήθος θεμάτων και υποθέσεων που διεκπεραιώνονται, όπως επιδομάτων, πλατφόρμας Κέντρων Κοινότητας αλλά και της οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Τρικκαίων εστίασαν στην ανάγκη να ενισχυθεί η διασύνδεση ανάμεσα στους φορείς και τα προγράμματα με διαδικτυακά εργαλεία. Τόνισαν, επίσης, τη σημασία που έχει η συμβολή και η στενή συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με τις δράσεις του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.
Ο προϊστάμενος του οποίου, κ. Νίκος Πουτσιάκας, προέβη σε ενημέρωση για τη νέα διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου και τις ωφέλειές της, τόσο στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας όσο και στους ίδιους τους ωφελούμενους.

Ακόμη, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα υπάρχοντα δεδομένα και τις καταγραφές που έχουν ήδη γίνει, σε επίπεδο αναγκών, υπηρεσιών και δράσεων, με απώτερο στόχο, τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

Από το γραφείο Τύπου