Δήμος Τρικκαίων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΚΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ.1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

31 Μαρτίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τρίκαλα, 31/3/2022

42.ΣΟΧ-1-2022_Αποτελέσματα-www.trikalacity.gr_ΟΡΘΗ